Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  26. svibnja 2017.

 

Svetac dana

Filip Neri
26. svibnja

Svoj prvi odgoj Filip je primio kod dominikanaca u samostanu Sv. Marka. Kasnije 鎒 priznati da sve dobro 箃o ima u sebi njima duguje.

Saznajte vi筫 >