Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  24. rujna 2017.

 

Svetac dana

Gospa, otkupiteljica robova
24. rujna

Prema tradiciji Bla緀na Djevica Marija, Majka svega 鑟vje鑑nstva, ganuta samilo规u prema porobljenima, ukazala se 2. kolovoza 1218. svetom Petru Nolascu te mu nalo緄la da osnuje novi red koji 鎒 se sav posvetiti plemenitom djelu otkupljivanja robova.

Saznajte vi筫 >