Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  20. kolovoza 2017.

 

Svetac dana

Bernard
20. kolovoza

Bernard je ro餰n oko godine 1090. u Fontaines-les-Dijon, seocu 箃o je samo 2 kilometra udaljeno od Dijona u Francuskoj, kao sin burgundskog plemstva.

Saznajte vi筫 >