Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  20. srpnja 2017.

 

Svetac dana

Ilija
20. srpnja

Danas slavimo u Bosni, Hercegovini i Slavoniji mnogo 箃ovanoga sveca. On je u Starome zavjetu vatreno revnovao za vjeru u jednoga pravoga Boga Jahvu. Njegovo ime u hebrejskom jeziku zna鑙 "Jahve je moj Bog", a za tu se istinu prorok Ilija cijel

Saznajte vi筫 >