Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  20. listopada 2017.

 

Svetac dana

Vendelin, pustinjak
20. listopada

Mo緀 se sa sigurno规u tvrditi da je Vendelin 緄vio prije polovice VII. i u posljednjoj 鑕tvrti VI. stolje鎍. Rodom je bio iz Irske, a njegova je obitelj bila bogata jer je bila u srodstvu s kraljevskom ku鎜m.

Saznajte vi筫 >