Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  24. rujna 2017.

 

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME ZELIĆ - ZRAKIĆ

6. svibnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME TOMIĆ - ZEČEVIĆ

6. svibnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME TOKIĆ (2)

14. travnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME ŠUVER, TAKAČ, TOKIĆ (1)

14. travnja 2014.
Pripremioi: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME STANUŠIĆ (2)

8. travnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME STANUŠIĆ (1)

8. travnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME STANIĆ (2)

3. travnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME STANIĆ (1)

3. travnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME ŠERIĆ, SPAJIĆ

31. ožujka 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME ROKIĆ, SCHMIDT

29. ožujka 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME RAVNJAK, RELOTIĆ

27. ožujka 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME PETRIĆ, RADONJA

24. ožujka 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICI UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME PERKOVIĆ

19. ožujka 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME PEPIĆ, PERAK, PERIĆ

15. ožujka 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME PARAĐIK, PAŠKO, PAVIĆ

4. ožujka 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME MIKULIĆ - NOVAKOVIĆ

3. ožujka 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME MARKOVIĆ, MATOŠEVIĆ, MAŠIĆ

25. veljače 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME MARIĆ (2)

20. veljače 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME MARIĆ (1)

20. veljače 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIMENA KUPREŠAK, LONČAR, LUKAČ, MAMUZIĆ

19. veljače 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME KRIŽIĆ

15. veljače 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: KOVAČ

10. veljače 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: JAKIĆ, JELEČ, JOKIĆ, JOVIĆ, JURILJ, JUROŠ

10. veljače 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: JAGUSTIN, JAGUSTINOVIĆ

8. veljače 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: HERING, (H)ITRIĆ, IKAČ(EVIĆ), ILIĆ, IVUŠIĆ

4. veljače 2014.
Priredio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: GAGULIĆ

31. siječnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: ČALUŠIĆ, DOMAZET, FUGLINSKI

30. siječnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: CVITKUŠIĆ (2)

23. siječnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: CRNKOGORAC, CVITKUŠIĆ (1)

23. siječnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: BURIĆ (2), BURUŠIĆ

23. siječnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: BURIĆ (1)

23. siječnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: BAJO - BURA

23. siječnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: Prezime BAJIĆ

17. siječnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: ANTIĆ, ANTUNOVIĆ, AUGUSTIN, AUGUSTINOVIĆ, BAJIĆ

16. siječnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: Prezime ANDRIĆ

15. siječnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: Prezime AMBRUSTER, ANDRAŠ, ANDRIĆ

6. siječnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

Svetac dana

Gospa, otkupiteljica robova
24. rujna

Prema tradiciji Blažena Djevica Marija, Majka svega čovječanstva, ganuta samilošću prema porobljenima, ukazala se 2. kolovoza 1218. svetom Petru Nolascu te mu naložila da osnuje novi red koji će se sav posvetiti plemenitom djelu otkupljivanja robova.

Saznajte više >