Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  25. lipnja 2018.

 

Poncijan i Hipolit

13. kolovoza
Vremenski ovi mu鑕nici idu u III. stolje鎒, kad su u Rimskom Carstvu protiv kr规ana bjesnili stra筺i progoni. I oni su bili 緍tve tih progona.

 

Vremenski ovi mu鑕nici idu u III. stolje鎒, kad su u Rimskom Carstvu protiv kr规ana bjesnili stra筺i progoni. I oni su bili 緍tve tih progona. Poncijan je do筧o kao rimski biskup na 鑕lo Crkve nakon Urbana I., a bilo je to g. 230. Vladao je samo 5 godina. Nakon kratke vladavine morao je ustuknuti pred rimskom dr綼vnom silom. Kad je, naime, g. 235. na carsko prijestolje stupio car Maksim Tra鑑nin, prvi barbarin na rimskom prijestolju, prekinuo je s miroljubivom politikom svoga prethodnika prema kr规anima i po鑕o kr规ane progoniti, uvrstiv筰 se tako u red velikih progonitelja.

Maksim Tra鑑nin u dobro smi筶jenim mjerama okomio se u prvom redu na voditelje kr规anskih zajednica: biskupe, sve鎒nike i 餫kone. Kr规anstvo je htio lupiti po glavi i tako ga obezglaviti. Tako je pao pod njegov udar i rimski biskup Poncijan. On nije bio odmah ubijen, ve uhva鎒n i odveden u progonstvo na otok Sardiniju, koju su tada nazivali "insula nociva" - ne samo 筴odljiv, ve i smrtonosan otok. Prognani se Papa 28. rujna 235. odrekao biskupske slu綽e da bi rimskoj zajednici omogu鎖o izbor novoga pastira i tako osujetio plan progonitelja. Taj dan je u povijesti papinstva prvi sigurno zajam鑕ni datum po godini, mjesecu i danu.
Rimski biskup i papa Poncijan, izlo緀n bijedi, oskudici, nevoljama, preminu u progonstvu. "Insula nociva" kazuje barem ne箃o od svega onoga 箃o je na tom otoku morao pretrpjeti. Njegov nasljednik papa Fabijan (236-250) iz po箃ovanja prema njemu dao mu je tijelo prenijeti u Rim i sahraniti u Kalistovim katakombama. Ve sam taj pothvat - u tada筺jim prilikama sa Sardinije prenositi mu鑕nikovo tijelo - kazuje koliko su ga cijenili i kao rimskog biskupa, pro鑕lnika op鎒 Crkve i svjedoka za vjeru.

Sveti Poncijan - kao uostalom i svi sveci - zalo緄o se u 緄votu posvema. Georges Bernanos nama koji nismo sveci lijepo ka緀: "Znate da se ve鎖na od nas u 緄votu zala緀 samo djelomi鑞o, malim dijelom, smije筺o malim dijelom svoga bi鎍 kao 筴rti bogata筰…" Zbog toga je dobro da se ugledamo u svece kao 箃o su se oni ugledali u Krista i za Bo緅e kraljevstvo zalo緄li cijelo svoje bi鎒.

Crkva danas sa svetim Poncijanom slavi i svetog Hipolita, mu鑕nika. On je kao sve鎒nik bio skupa s njime prognan na Sardiniju te ondje umro. Bio je poznati rimski teolog, protivnik pape Kalista. Od teolo筴og i pastoralnog protivnika postao je i protubiskup; u takvom je stavu ustrajao sve do pape Poncijana, a kad je skupa s njim prognan na Sardiniju, trpe鎖 iste muke kao i on, pru緄o mu je ruku pomirnicu i tako ih mu鑕ni鑛a smrt ujedini. Hipolitovo je tijelo sahranjeno u katakombama na Tiburtinskoj cesti. Oba se ova svjedoka vjere u rimskoj Crkvi ve od IV. stolje鎍 箃uju kao mu鑕nici. Njihov je spomendan i nakon zadnje reforme zadr綼n u Kalendaru cijele Crkve i to na dana筺ji dan.