Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  19. siječnja 2019.

 

Nikola biskup

6. prosinca
Sveti Nikola je jedan od najvoljenijih i najštovanijih svetaca.

Darivatelj djece, zaštitnik djevojaka udovača, te zaštitnik pomoraca i putnika. Život mu je ispričan u mnogim legendama. Rodio se u Patari (Mala Azija) oko god. 300. Roditelji su mu bili dobrostojeći; ovaj su svijet napustili ubrzo poslije Nikolina rođenja. Nikola je postao svećenik, a poslije stričeve smrti, koji je bio biskup Mire (Turska), bio je izabran za njegova nasljednika.  Nastupio je na nicejskom saboru god. 325. Odlikovao se ljubavlju prema bližnjima te je pomagao siromašne obitelji, a osobito su ga voljela djeca. Bio je čudotvorac te je čak uskrisio neke dječake, a svojom molitvom je u nevremenu izmolio utihu. Umro je oko 350. godine te je sahranjen u mramornu grobnicu.  Njegove su relikvije u 9. stoljeću prenesene u Bari. Uz svečev blagdan razvio je običaj darivanje djece nazvan Nikolinje. S pravom se može reći da je sv. Nikola jedan od najvoljenijih i najštovanijih svetaca.