Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  19. sije鑞ja 2019.

 

Do筧规e u 緄votu vjernika

30. studenoga 2015.
Znakovi vremena nas pozivaju da razmi筶jamo o tome kako o鑕kivati i prihvatiti Boga koji dolazi

S do筧规em zapo鑙nje novi godi筺ji ciklus, u kojem Crkva slavi Kristovo otajstvo, od utjelovljenja do Duhova i ponovnoga Kristova dolaska. Do筧规e je tako餰r Marijino vrijeme, naime upu鎢je na Mariju 鑙je je o鑕kivanje Gospodina uzorno za sve vjernike

Do筧规e je vrijeme pripreme za Bo緄, 鑕tiri liturgijska tjedna postupno nas pribli綼vaju izvanrednom doga餫ju na筫 vjere, a to je dolazak na svijet Sina Bo緅ega, Isusovo utjelovljenje

Do筧规e slavi dolazak Bo緅i kroz dva koraka: najprije nas poziva da probudimo i硅ekivanje slavnog Kristova povratka; potom nas, kako se pribli綼vamo Bo緄鎢, poziva da prihvatimo Rije koja se utjelovila radi na筫ga spasenja. No Gospodin neprestano dolazi u na 緄vot. Pozvani smo polo緄ti  ra鑥n za svoj 緄vot. To zna鑙 i ispravnu distancu od zemaljskih dobara, iskreno kajanje za svoje pogre筴e, djelatnu ljubav prema bli緉jemu i iznad svega ponizno i pouzdano predanje u ruke Boga, na筫ga blagog i milosrdnog Oca

Kroz adventsku liturgiju duhovno pro緄vljavamo povijest odabranoga naroda, a to je u nekom smislu sa緀tak povijesti 鑟vje鑑nstva. Rije je o 鑕tiri vremenska razdoblja pribli綼vanja Bo緅em dolasku me饀 nas, a to nije samo dolazak u onome trenutku, prije vi筫 od dvije tisu鎒 godina, nego po鑕v筰 od tada Bog neprestano po vjeri, sakramentima, kr箃enju i Euharistiji dolazi u na筫 srce. On dolazi me饀 nas kao Emanuel, da bude Bog s nama. Znakovi vremena nas pozivaju da razmi筶jamo o tome kako o鑕kivati i prihvatiti Boga koji dolazi. 萶vje鑑nstvo nikada kao danas nije imalo tako duboke rane: duhovne, materijalne, osobne i zajedni鑛e. Te rane vape za dolaskom Spasitelja…

Kako se najbolje pripremiti za Do筧规e? Srce i um treba osloboditi od svega potom se razoru綼ni staviti pred rije Bo緅u koja navije箃a dolazak Isusa Spasitelja. U sebi moramo stvoriti ti筰nu jer dolaze鎢 rije, koja se 緀li utjeloviti u na筫m 緄votu, ako nema ti筰ne, ne mo緀mo ni 鑥ti ni osjetiti. U 緄votu moramo na鎖 vremena, to mogu biti upravo ova 鑕tiri tjedna, kada slu筧na rije prodire u dubinu srca i preobra綼va ga. Mo綿a nas slu筧ju鎖 svetu misu koja rije posebno dotakne, kada se vratimo ku鎖 uzmimo Sveto pismo u ruke i ponovno pro鑙tajmo ono 箃o nas se posebno dojmilo, neka rije ispuni srce da se u svjetlu te rije鑙 otvori drugome, potrebitom ili marginaliziranome, to su jedini, istinski znaci iskrenoga otvaranja Bogu…