Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  11. prosinca 2018.

 

9. nedjelja kroz godinu (B)

3. lipnja 2018.
Subota je stvorena radi covjeka,a ne covjek radi subote.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Jedne je subote prolazio kroz usjeve. Njegovi učenici počeše putem trgati klasje. A farizeji mu rekoše: »Gle! Zašto čine što subotom nije dopušteno?«

Isus im odgovori: »Zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikog svećenika Ebjatara uđe u dom Božji i pojede prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko osim svećenika; a on dade i svojim pratiocima?«

I govoraše im: »Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Tako, Sin Čovječji gospodar je subote!«

Uđe ponovno u sinagogu. Bio je ondje čovjek usahle ruke. A oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti, da ga optuže. On kaže čovjeku usahle ruke: »Stani na sredinu!« A njima će: »Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti?« No oni su šutjeli.

A on, ražalošćen okorjelošću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reče tom čovjeku: »Ispruži ruku!« On ispruži – i ruka mu zdrava!

Farizeji iziđu i dadnu se odmah s herodovcima na vijećanje protiv njega kako da ga pogube. (Mk 2,23-3,3)

___________

 

Jaz između Isusa i različitih religioznih stranaka biva sve veći. Sukob se razbuktava na pitanju subote, čije je obdržavanje jedan od najznačajnijih židovskih zakona. Taj dan podsjeća na Božji odmor sedmi dan stvaranja i na oslobođenje Izraela iz egipatskog ropstva. To je pohvala naroda koji može prekinuti svoj radni ciklus kako bi taj jedan dan posvetio samo Bogu. Legalističko poimanje u vrijeme poslije izgnanstva pretvorilo je taj zakon slobode u nepodnošljivu prisilu. Mnogi najobičniji čini bili su označeni kao "rad" i zbog toga zabranjeni. U današnjem evanđelju dobivamo uvid u proturječnost farizejskog načina razmišljanja. Zakonske su odredbe zastupali do apsurdnosti, iako se izvorni smisao već odavno bio izgubio. Učenici su uhvaćeni prilikom trganja klasja. U subotu je zabranjeno "brati"! Drugom prilikom Isus ozdravlja čovjeka s usahlom rukom. I on se ogriješio o zakon počinka! Ali Isus se ne da prestrašiti. Na jednom biblijskom primjeru pokazuje beskorisnost takve kazuistike. I s jednim ironičnim "Niste li čitali?" otpravlja farizeje k njihovim knjigama. Podsjeća ih na prednost ljubavi prema bližnjemu. Nema takvog dana, a takav nije niti subota, u kojem bi bilo zabranjeno činiti djela ljubavi. Cilj tog Bogu posvećenog dana jest ljubav.