Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  23. siječnja 2019.

 

Uskoro: Župe Bosanske Posavine danas

20. studenoga 2008.
Temu obrađuje: Anto Burić, svećenik

Zupe danas

«Domovinski rat» kako ga neki krste, koji se zbio na prostorima bivše Jugoslavije, poharao je mnoga područja među koja spada i Bosanska Posavina. Zaustavio je, a može se s pravom reći i vratio život nekoliko desetaka godina unatrag. Proteći će puno vode Savom i Bosnom dok se ne dobije koliko-toliko realna analiza tog vremena i događanja koji su se zbili. Eksperti za materijane štete dali su ili će dati svoje parcijalne ili opće procjene koliko je čega uništeno. No već sada se može reći da je nečija suluda politika, već se poprilično glasno govori i čija, s idejom «humanog preseljenja» - što je jednako sa srpskom idejom «svi Srbi u jednoj državi»,  u Bosanskoj Posavini u potpunosti izmijenila etničku i vjerničku sliku cijeloga ovog područja na štetu Vrhbosanske Crkve i Hrvatstva u Bosni i Hercegovini. Trebat će puno truda i vremena da se sve sabere i nikad neće biti u potpunosti točno sve rečeno. Jedno je sigurno: nekome je bilo stalo da uništi katoličanstvo i Hrvatstvo u ovom vrlo kompaktnom Hrvatskom i katoličkom području. Što je sve od vjerskih objekata uništeno i koliko je Hrvata-katolika s tog područja nestalo najbolje je obrađeno u knjizi «Vrhbosanska Nadbiskupija početkom trećeg tisućljeća.» u izdanju «Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog – Vikarijata za prognanike i izbjeglice, Zagreb-Sarajevo 2004.».

Od svršetka rata prošlo je petnaestak godina. Kroz sve ovo vrijeme mjesna Crkva je pokušavala ohrabriti protjerane Hrvate katolike da se vrate i nastave živjeti tamo gdje su rođeni i živjeli. Čim su mogućnosti dopustile slala je svećenike u porušena područja i obnavljala crkve. Koliko je u tome uspjela? Kakvi su rezultati? O tome se već sada može i treba govoriti jer tko se vratio – vratio se. Novih i brojnijih povrataka vjerojatno neće biti. Daj Bože da se varam. Najbolji svjedoci i najpouzdaniji izvor podataka o sadašnjem stanju su svećenici – župnici koji sada žive i djeluju na području Bosanske Posavine. Iz njihovih svjedočanstava donosimo rezultate o stvarnom stanju sada, danas u pojedinim župama. Hvala im! Ako nas Bog poživi pokušat ćemo donijeti barem nekih župa, ovisno o tome koliko su župnici spremni govoriti o sadašnjem stanju u pojedinoj župi. Rubrika nosi naslov «Župa (na primjer Garevac) danas».