Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  23. siječnja 2019.

 

Još nikada nije vjera u Boga bila tako potrebna kao danas

18. prosinca 2009.
______________

Nad našim vremenom visi strah. Srca dršću od napuštenosti, samoće, hladnoće, duševne nemoći. Ljudi traže izlaz u televiziji i nogometu, ali kad su u noći sami sa svojim mislima, javljaju se brige, strah pred budućnošću, nervozom bližnjih i pred jezom koja može biti veća od one prošloga rata. Još nikad nisu srca ljudi tako jako trebala i tražila oslonac kao u našem vremenu. Drži se čvrsto Boga! Tada ćeš imati čvrsti oslonac. Na istoku ljudi se radije odriču kruha i slobode nego Boga. Na crnoj burzi u Moskvi Sveto pismo je najtraženiji artikl. Više nego kruha i maslaca, čovjek danas treba Boga.