Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  23. siječnja 2019.

 

Jedna dobra riječ

18. siječnja 2010.
______________

Najveća potreba ljudi je ljubav. Naše srce bit će tek onda zadovoljno kad nađemo nekoga tko nas voli i za nas se brine. Jedina uistinu vrijedna svojina na zemlji je netko tko te bezuvjetno voli i revno se za tebe brine. Sve drugo dolazi tek nakon toga. Ispuni srca svoje djece i bračnog druga toplinom, pohvalom, priznanjem, potporom, nježnošću. Kad „spremnik“ njihove duše bude pun dokaza ljubavi, oni neće postati ni loši ni žalosni. Svaki čovjek ima tako jedan »spremnik« koji se uvijek ponovno mora punit ljubavlju, inače život »zaglibi«. Napuni „spremnik“ svojom ljubavlju! Okreni se svojima, poklon im svoju pažnju, reci im dobru riječ. Tako ćeš osvojiti njihovo srce.