Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  19. siječnja 2019.

 

Ljubav

11. ožujka 2010.
Tko ljubi, taj je našao blago, koje je više nego sve blago na zemlji. Gdje je ljubav, tamo je i Bog.

Čudo prave ljubavi vidi se najjače u tom da se nju ne može stvoriti niti iznuditi. Ljubav dolazi odozgo, kao dar, kao milost. Ljubav je čudo koje samo Bog sam može potaknuti. Ljubav je potpuno drugačija od našeg današnjeg svijeta. Danas se sve okreće oko novca. A ljubav se ne može kupiti za novac. Ljubav je pristupačna i najsiromašnijima. Ljubav je besplatna. Sreća ljubavi nije pridržana za bogate, niti pametne, niti one koji imaju veliki radni učinak, nego za one koji imaju srca, za djecu. Ljubav je vrlo laka, svatko je može dosegnuti. Svatko je može dobiti. Kakvo čudo? Tko ljubi, taj je našao blago, koje je više nego sve blago na zemlji. Gdje je ljubav, tamo je i Bog.