Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  18. siječnja 2019.

 

Prezime JOVIĆ

23. kolovoza 2011.
_____________

JOVIĆI su najčešće Hrvati, većim dijelom iz okolice Nina, a u najmanjem su broju i Srbi u tuzlanskoj regiji. Razmjerno najviše Jovića u proteklih sto godina rođeno je u mjestu Jovići kraj Nina, gdje se svaki drugi stanovnik prezivao Jović. U Hrvatskoj danas živi oko tri tisuće Jovića u oko tisuću domaćinstava, devedeset osmo prezime po brojnosti. Sredinom prošlog stoljeća bilo ih je približno dvije tisuće, pa se njihov broj do danas povećao za nepunu polovinu.

Prezime Jović je arbanaško prezime, vode porijeklo od albanskih katolika i dolaze u okolinu Zadra, današnje naselje Arbanasi. Pleme Jovića seli se iz Arbanasa i naseljava kod Imotskog kao graničari. Danas su već potpuno kroatizirani

Glavni migracijski pravci Jovića u prošlom stoljeću zabilježeni su iz Banja Luke u Zagreb, iz Trebinja u Dubrovnik te iz Imotskog u Split.

Jovići su prisutni u svim hrvatskim županijama, u ukupno 194 općine i 312 naselja, pretežno u urbanim sredinama, 66%. Danas ih najviše živi u Zagrebu 400 osoba, u Zadru 160., u Imotskom 160., Ražancu kraj Nina 160., u Splitu 150 osoba. Poznato je da ih ima i u Aržanu, prva poginuli policajac na Plitvicama bio je s prezimenom Jović iz Aržana.

Vrlo rano, u 18. stoljeću nailazimo na prezime Jović i u Bosanskij Posavini: u Velikoj kod Dervente, u Balegovcu kod Odžaka i u Garevcu. Evo tih podataka na temelju Matica Podvučjak i Matica samostalne kapelanije Tramošnica. Krenimo redom:

Prezime Jović u Garevu u Maticama samostalne kapelanije Tramošnica

„Dana 26. travnja 1774.  Svakah, ispunivši po naredbi svetog sabora Tridentinskog i nenašav nikakove zaprike, vinča jah fra Grgo iz Vareša parok, Nikulu sina p. Ilie Labud iz Balegovaca, s Mandom kćeriu Ivana Luića iz Dubice. Svidoci biše Dujam Lebić iz Dubice, Mihat Jović iz Balegovaca i Matiana ž. Antuna Kovač iz istog mista.

Dana 17. listopada 1774.  Svakah, ispunivši po naredbi svetog sabora Tridentinskog i nenašav nikakove zaprike, vinča jah fra Martin Ćorić parok, Franu sina Marka Barukčić iz Balegovaca, s Ružicom kćeriu pok. Nikole Jovića iz Velike. Svidoci biše Andria Varešlia, Antun Barukčić, i Maria domaćica Andrie Varešlie.

Dana 25. studenoga 1777.  Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Šimun Filipović iz Seone parok, uz međusobni pristanak prid svidocima vjenčao sam: Petra sina Ivana Jovića iz sela Balegovac, sa Marom kćeri Luke Gargića iz Srnave. Svidoci biše Jozo Jović, i Mio Jurkić, i Matiana Jović, svi iz sela Balegovac.

Dana 20. veljače 1781.  Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Marko Marinić iz Vareša parok, uz međusobni pristanak prid svidocima vinčao sam: Ivana sina Joze Jović, sa Mariom kćeri Marijana Barukčić. Svidoci biše Božo Samardžić, Mio Jurkić i Manda žena Bože Samardžića, svi iz Balegovaca.

Dana 21. siječnja 1787.  Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Tadija Gašić iz Teševa parok, uz uzajamni pristanak prid svidocima vinčao sam: Ivana sina Joze Jović iz Balegovaca, sa Mariom kćeri Ivana Luića iz Pećnika. Svidoci biše Mato Jović, Marko Babić, Ivka Mukić.

Dana 27. studenog 1787.  Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Ivan Bukvić iz Tamovaca parok, uz uzajamni pristanak prid svidocima vinčao sam: Juru Barukčić i Anu Jović. Svidoci biše Šimo Samardžić, i Jakov Paurević, svi iz Balegovaca ove parokie.

Dana 27. studenog 1787.  Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Ivan Bukvić iz Tamovaca parok, uz uzajamni pristanak prid svidocima vinčao sam: Antu Jović iz Balegovaca, i Luciju Luić iz Dubice. Svidoci biše Mio Jurkić, Ivan Jović, i Maria Jović, svi iz Balegovaca ove parokie.

Prezime Jović u Maticama samostalne kapelanije Tramošnica:

1.  Jović Kata iz Velike kod Dervente, udana za Juru Lagatarevića iz Gareva, krsti sina Andriju 1785.godine u Garevu.

2.  Jović Manda iz Velike kod Dervente, udana za Šimu Kozičijević iz Tramošnice, krsti kćer Mandu 1785.godine u Tramošnici.

3.  Pišković Manda iz Velike, udana za Iliju Jovića u Bare, krsti sina Antu 1805.godine u Barama.

4.  Ilija Jović sin Marka Jovića iz Gareva ženi se 10.09.1786. godine s Ružom kćerkom Šime Benacurovića iz Velike kod Dervente.

5.  Selaković Jela iz Herbosa (Travnika), udana za Marka Jovića iz Gareva, krsti kćer Anu 1789.godine u Garevu.

6.  Majić Ruža iz Velike, udana za Iliju Jovića iz Gareva, krsti sina Marijana 1790.godine u Garevu.

7.  Dana 10.9.1786. Ja fra Toma Salatić iz Tuzle, kapelan, vjenča: Iliju sina Marka Jovića iz Gareva sa Ružom kćerkom Šime Benacurovića iz Velike. Kumovi su bili: Ivan Raičević iz Kornice, Filip Ćaćić iz Tremošnice i Janja žena Ivana Raičevića iz Kornice.

8.  Garevo, 25.02.1785. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 21.0.1785. od zakonitih i katoličkih roditelja Jure Lagatarovića iz Gareva i Kate Jović iz Velike, kome nadjenuh ime Andrija. Kum je bio Andrija Bičvić iz Gareva.

9.  Garevo, 22.1.1786. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 16.1.1786. od zakonitih i katolikih roditelja Marka Jovića i Jele Selaković, kome nadjenuh ime Kata. Kuma je bila Marija Lebić, svi iz Gareva.

10.  Garevo, 19.8.1787. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 18.8. 1787. od zakonitih i katoličkih roditelja Ivana Nujića iz Gareva i Mande Jović iz Balegovca, kome dadoh ime Kata. Kuma je bila Marija Tucak iz Dobrinje.

11.  Garevo, 1.4.1789. Ja fra Marko Mijatović, kapelan, krsti dijete rođeno 28.3.1789. od zakonitih roditelja Marka Jovića iz Gareva i Jele Selaković od Herbosa (Travnika), kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Marija Majić iz Gareva.

12.  Garevo, 6.8.1789. Ja fra Ambrozije Vučković, župnik, krsti dijete rođeno danas, od zakonitih roditelja Ante Popića i Ivke Jović, kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Klara Soldić, svi iz Gareva.

13.  Garevo, 14.3.1790. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno dana 12.03.1790. od zakonitih roditelja Ilije Jovića iz Gareva i Ruže Majić iz Velike, kome dadoh ime Marijan. Kum je bio Ivan Rajić iz Kornice.

14.  Garevo, 14.9.1793. Ja fra Petar Maroević iz Tuzle, upravitelj, krsti dijete rođeno 13.9.1793. od zakonitih roditelja Ilije Jovića i Ruže Bencun, kome dadoh ime Ivka. Kuma je bila Petronila Madžar, svi iz istoga mjesta.

15.  Garevo, 5.4.1797. Ja isti krsti dijete rođeno 24.3.1797. od zakonitih roditelja Ilije Jovića i Ruže Bencun, kome dadoh ime Anđa. Kuma je bila Kata Majić, svi iz Gareva.

16.  Garevo, 5.2.1800. Ja isti krsti dijete rođeno 1.2.1800. od zakonitih i katoličkih roditelja Ilije Jovića i Ruže Majić, kome dadoh ime Ivan. Kum je bio Bernardin Petrić, svi iz ovoga mjesta.

 

Nestao iz Burića štale u svibnju 1945.godine Pero Jović, rodom iz Garevca, ubijen od partizana.