Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  19. siječnja 2019.

 

Rodjenje Gospodinovo (B)

25. prosinca 2017.
"Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj - Krist Gospodin. I evo vam znaka: naci cete novorodjence povijeno gdje lezi u jaslama."

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju - u grad Davidov, koji se zove Betlehem - da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom, koja bijaše trudna.

I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle, jer za njih nije bilo mjesta u svratištu.

A u tom kraju bijahu pastiri: pod vedrim su nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada. Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja! Silno se prestrašiše. No anđeo im reče: »Ne bojte se! Evo, javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! - Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj - Krist, Gospodin. I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama.«

I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga i govoreći: »Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim« (Lk 2,1-14).

_____________

 

U ovoj se noći spominjemo onog časa kad se u Betlehemu zbio najveći dogadaj u ljudskoj povijesti. Jer je Bog ljubio svijet, poslao je na svijet svojeg jedinorođenog Sina. Došao je ne kao silnik, već kao slabašno dijete. Ne kao strah, već kao ljubav. Kada je prvi put udahnuo pokvaren zrak grješne zemlje, prvi puta je Bog proplakao - ožalošćen zbog ljudske zloće. Kada je bio položen na krutu slamu, prvi put je Bog trpio - jer ga čovjek nije primio k sebi.

Njegove male božanske oči gledale su blago skrbnog Josipa, i njegove djetinje uši pozorno su slušale tepanje svoje presvete Majke. Te očice koje su plakale u jaslama na slami, plakat će i onda dok budu gledale zloću i pokvarenost čovjeka koji Boga ne sluša, već ustraje u zlu. Te djetinje, božanske uši morat će slušati za sva dobra koja je Bog činio ljudima: «Smrt je zaslužio! Raspni ga!»

Kako da naša radost u ovoj noći ne bude velika! Kako da naša sreća u ovoj noći ne ispuni naša srca do kraja! U ovoj noći je Bog dokazao da toliko Ijubi čovjeka da je sam postao čovjek. U ovoj je noći Bog pokazao čovjeku da je Božja dobrota veća od čovjekove zloće, da je Božje milosrde veće od čovjekova grijeha. U ovoj je noći Bog prvi put plakao da naš plač ne bude nama tako gorak. U ovoj je noći - jer kod ljudi nije našao ljubavi - Bog je prvi put trpio da bi nas mržnja manje boljela.

A što ćemo mi u ovoj noći sreće i zahvalnosti pokazati Bogu? Pokažimo njemu, koji je došao na svijet da nama oprosti, pokažimo mu da i mi opraštamo svima! Pokažimo njemu koji je došao na svijet da nas ohrabri u teškoćama i utješi u žalosti, da i mi podižemo klonule i tješimo ožalošćene! Pokažimo njemu, koji je došao na svijet da se zauzme za bolesne, siromašne i sve nevoljne, pokažimo mu da se i mi zdravi ne možemo radovati dok barem lijepom riječju starim i bolesnim ne ugodimo, niti svoj stol gledati u izobilju dok naš susjed gladuje te ostati bešćutni i pokraj svih ostalih ljudskih nevolja! Pokažimo njemu koji je bio beskućnik, ali nije mrzio i proklinjao bogate, pokažimo mu da i mi znamo slijediti njegov primjer! Pokažimo njemu, koji je bio zahvalan svetom Josipu i majci Mariji pa i za smještaj u štali, da i mi nismo nezahvalnici i buntovnici, već znamo biti strpljivi i zahvalni - pa i za čašu vode! Pokažimo njemu, koji je došao na svijet samo zato jer je ljubio nas, da i mi, slijedeći njegov primjer, ljubimo njega!

Sretan Božić vama, vašim obiteljima i svekolikoj ljudskoj braći! Amen.