Kod Garevačkog akademskog kipara

1565

Garevačkog akademskog kipara Matu Andrića, Iljkinog našli smo u njegovom ateljeu u osnovnoj školi u Petrinji gdje radi kao odgojitelj. Upravo radi na modeliranju poprsja jednog crkvenog dostojanstvenika kojega treba uraditi do kraja ožujka. Veli nam da je ovih dana dovršio šetrnaest postaja Križnog puta za jednu crkvu u Novoj Gradiški. Za našu web-stranicu poklonio nam je nekoliko fotografija tih postaja da ih pokažemo našim posjetiteljima što ćemo sa zahvalnošću i učiniti.