Osuđeni

1827
  1. Marko Jagustin Mije, Čaruga,

rođen 22. travnja 1924. godine, sin Mijata Jagustina i Mande Lukač, iz Garevca. Poslije rata nije se dugo skrivao po šumama Vučijaka, jer su ga uhvatili i osudili na smrt vješanjem. Poslije je osuda preinačena u doživotni zatvor, da bi mu kasnije bila promijenjena i osuđen je na 15 godina zatvora. Odrobovao je 8 godina.

  1. Jozo Ravnjak,

rođen 1924. godine, iz Garevca. Skrivao se poslije rata po šumama Vučijaka. Uhvaćen je i osuđen na smrt, da bi mu kasnije presuda bila preinačena u 15 godina zatvora. Odrobovao je 8 godina.

  1. Ilija Rokić,

rođen 19. travnja 1928. godine, iz Garevca. Sin Jure Rokića i Jele Blatančić. Osuđen po svršetku rata na robiju. Umro je u zatvoru u Sarajevu, na Čengić Vili u prosincu 1949. godine gdje je i sahranjen.