Poginuli iz Garevca

3839

U ovom popisu donesena su imena poginulih i ubijenih iz Garevca u vrijeme Drugoga svjetskog rata bez razlike na kojoj su strani poginuli ili ubijeni i od koga su ubijeni. Pri sastavljanju ovoga popisa korišten je župni arhiv kao i Matice krštenih, umrlih i vjenčanih župe Modriča.

 1. Ivo Andrić,

star 40 godina, iz Garevca, sin Pere Andrića i Mare rođene Tokić. Ubili su ga partizani
02.06.1945. godine u Modriči. Supruga mu je Kata Rokić. Partizani su ga i sahranili u njivi Sakiba Suljića kod rupača. Svjedok Marko Šiškić iz Čardaka koji ga je poznavao od prije i vidio mrtva.

 1. Jakov Andrić,

rođen 19. studenoga 1925. godine, iz Garevca, sin Marka Andrića i Kate rođene Zovkić. Bio je u partizanima zajedno s Markom Belićem i poginuo u borbi kao partizan kod Srebrenika 1944. godine. Na spomeniku u garevačkom groblju je uklesano «poginuo u NOV” (Narodnooslobodilačkoj vojsci).

3. Kaja Andrić,

djevojačko Zovkić, rođena 22. kolovoza 1904. godine u Slatini i udana u Garevac. Žena ubijenog Marka Andrića. Ubili je u vlastitoj kući zajedno s mužem Markom u Garevcu miloševački četnici 04.01.1944. godine. Pokopana u garevačkom groblju.

 1. Marko Andrić,

rođen 11. veljače 1902. godine u Garevcu (Gornjani), težak. Sin Marka Andrića i Mare rođene Šubarić. Brak sklopio 10.11.1920. u Tramošnici s Katom Zovkić iz Slatine. Četnici ga ubili u njegovoj kući 04.01.1944. godine zajedno sa suprugom. Pokopana u garevačkom groblju.

 1. Marko Andrić,

rođen 3. ožujka 1919. godine u Garevcu, domobran, sin Jakova Andrića i Ane rođene Popić. Teško ranjen u borbi protiv partizana kod Đurđevika u blizini Tuzle u Bosni 19.08.1943. godine, odvezen u bolnicu u Beograd gdje je podlegao ranama. Sahranjen u Beogradu.

 1. Marko Andrić,

rođen 06.03.1920. godine u Garevcu, domobran, sin Ive Andrića i Anđe rođene Marić. Nestao u Staljin-gradu u prosincu 1942. godine.

 1. Mato Andrić,

rođen 14. travnja 1914. godine u Garevcu, ustaša, sin Jakova Andrića i Ane rođene Popić. Supruga mu je Kata Rokić. Poginuo u borbi protiv partizana u Čardaku 11.09.1944. godine i ukopan 12.09.1944. godine u garevačko groblje.

 1. Filip Bajić,

rođen 24. lipnja 1916. godine u Garevcu – općinski bilježnik, sin Filipa Bajića i Mande rođene Juroš. Umro od zadobivenih rana u borbi 07.09.1942. godine u Vesmaja Businama Feld-Lug.

 1. Mato Bajić,

rođen 14. svibnja 1923. godine, iz Garevca, sin Marka Bajića i Anđe rođene Lukić. U bijegu pred partizanima padom Odžaka skočio u rijeku Bosnu i utopio se 24.05.1945. godine, po iskazu svjedoka očevica Pere Jagustina iz Garevca, koji je pokojnika dobro poznavao.

 1. Niko Bajić,

star 35 godina, iz Garevca, sin Ive Bajića i Ane rođene Juroš. Supruga mu je Manda Bičvić. U bijegu pred partizanima padom Odžaka skočio u rijeku Bosnu i utopio se 24.05.1945. godine, po iskazu svjedoka očevica Pere Jagustina iz Garevca, koji je pokojnika dobro poznavao.

 1. Pero Bajić,

rođen 1982. godine, iz Garevca. Žena mu je Ruža rođena Kopić. Ubili ga partizani u Donjoj Slatini, zaselak Runak 12.03.1944. godine. U garevačko groblje prenesen i pokopan 17.05.1944. godine.

 1. Marko Burić,

star 34 godine, iz Garevca, sin Pere Burica i Šime rođene Stanić. Supruga mu je Lucija Ćutuk. Umro od zadobivenih rana u borbi u selu Prud 21.05.1945. godine i sahranjen u balegovačko groblje 22.05.1945. godine.

 1. Niko Burić,

rođen 10. rujna 1915. godine, iz Garevca, sin Mate (Matije) Burića i Ane rođene Bičvić. Vjenčan 29.11.1936 s Kajom Perić. Datum smrti: 24.05.1945. godine. Mjesto smrti: selo Prud, kod Bosanskog Šamca. Umro od zadobivenih rana u borbi protiv partizana. Pokopan na pruđanskom groblju 25. 05. 1945. godine.

 1. Stjepan Burić,

rođen 26. prosinca 1922. godine u Garevcu, domobran, sin Pere Burća i Ane rođene Pavić. Poginuo u borbi protiv partizana u jednoj šumi kod Hrvatske Dubice 17.07.1943. godine i tu pokopan.

15. Jakov Gagulić,

rođen 1. svibnja 1909. godine u Garevcu, domobran, sin Ive Gagulića i Ruže rođene Burić. Vjenčan u Modriči 23.11.1938. godine s Anicom Perić. Teško ranjen u borbi protiv odmetnika u Vučijaku i podlegao ranama 10.03.1943. godine te ukopan 13.03.1943. godine u garevačko groblje.

 1. Marko Gagulić,

rođen 11. ožujka 1930. godine, iz Garevca, sin Jure Gagulića i Ruže rođene Radonjić. U Matici umrlih stoji: “dječak 15 godina, iz Garevca, sin Jure Gagulića i Ruže rođene Radonjić. U bijegu pred partizanima padom Odžaka skočio u rijeku Bosnu i utopio se zajedno s ujakom Mijom Radonjićem 24.05.1945. godine po iskazu svjedoka očevica Pere Jagustina iz Garevca koji je pokojnika dobro poznavao.”

 1. Nikola Gagulić,

rođen 19. studenoga 1925. godine, iz Garevca, sin Stjepana Gagulića i Ruže rođene Lukić. Upisan u Maticu krštenih župe Modriča. Poginuo u borbi protiv partizana 01.07.1945. godine u Balegovcu i sahranjen 02.07.1945. godine u balegovačko groblje.

 1. Marijan Ivušić,

rođen 07.02.1927. godine, iz Garevca, sin Marka Ivušića i Lucije rođene Tokić. Nesretnim slučajem kao vojnik poginuo u Jasenovcu 25.06.1944. godine. Po saopćenju Logorskog zapovjedništva obrambenog zdruga u Jasenovcu.

 1. Ilija Jagustin,

rođen 26.06.1922. godine, iz Garevca, sin Mijata Jagustina i Mande rođene Lukač. Sklopio brak s Janjom Cvitkušić 26.12.1940. godine. Poginuo u borbi protiv partizana kod Odžaka 22.05.1945. godine, pokopan u Odžaku negdje na njivi.

 1. Petar Jagustin,

rođen 29.1924. godine, iz Garevca. U Matici umrlih upisano da je domobran. Sin Ivana Jagustina i Ane rođene Marić. Pred kraj rata Nezavisna Država Hrvatska, zbog navale saveznika mobilizirala je sve što može pušku nositi. Pero je bio u vojci u Slavonskom Brodu. Prigodom napada na Garevac došao je u borbu na Pustaru i odatle povlačeći se poginuo na raskršću kod Stanušića kuća 14.09.1944. godine. Ivo Stanušića ga je donio s drugima na ljestvama svega izranjena i na tjemenu se vidio mozak. Sahranjen je u garevačkom groblju 15.09.1944. godi

 1. Izidor Juroš,

rođen 12.05.1906. godine, iz Garevca, domobran, sin Marka Juroša i Mande rođene Šerić. Nestao u Bistrici kod Sarajeva 10.12.1941. godine. Obavijest došla po saopćenju dušobrižničkog odsjeka Hrvatskog domobranstva.

 1. Ivo Kovač,

rođen 17. studenoga 1924. godine, iz Garevca, sin Marka Kovača i Ruže rođene Andrić. Neoženjen. Ranjen je u borbi na Majni kod Modriče. Umro od tifusa u brodskoj bolnici.

 1. Lav (Leon) Kovač,

rođen 10.04.1905. godine, iz Garevca, sin Marka Kovača i Anđe rođene Burić. U Matici umrlih stoji upisano: «Star 40 godina. Od partizana odveden iz Posavske Male u Modriču 25.05.1945. godine i dalje se ne zna ništa o njemu.» Prema kazivanju supruge i ostalih, ubijen je kod poljoprivredne stanice u Modriči.

 1. Mato Križić,

rođen 26. listopada 1921. godine, iz Garevca, sin Ilije Križića i Mare rođene Zelić. Upisan u Maticu krštenih župe Modriča. Poginuo kao vojnik na fronti u Lici negdje u blizini Gospića.

 1. Dragutin (Drago) Marić,

rođen 7. rujna 1920. godine, iz Garevca, sin Pere Marica i Kaje rođene Jurić. Upisan u Maticu krštenih župe Modriča. U Matici umrlih zapisano: “Star 25 godina, poginuo u borbi protiv partizana u Svilaju 09.05.1945. godine. Ukop su obavili Jozo i Jakov Marić 10.05.1945. godine u balegovačko groblje.”

 1. Frano Marić,

rođen 20. svibnja1913. godine, iz Garevca, sin Šime Marica i Luce i rođene Stanušić. Sklopio brak u Modriči 25.11.1936. godine s Lucom Banović. Dan smrti 23.05.1945. godine. Mjesto smrti Prud, župa Bosanski Šamac. «Poginuo u borbi protiv partizana.» Pokopan na pruđanskom groblju 24.05.1945. godine.

 1. Ignacije (Ignjo) Marić,

rođen 23. veljače 1909. godine, iz Garevca, sin Ive Marica i Ane rođene Pranjić. Poginuo u borbi u Garevcu 24.04.1945. godine i sahranjen u garevačko groblje 25.04.1945. godine.

 1. Jakov Marić,

rođen 20. svibnja 1915. godine, iz Garevca, sin Pere Marica i Kaje rođene Jurić. Sklopio brak s Marom Rokić 20.12.1940. godine. Dan smrti 26.05.1945. godine. U odžačkom Lugu kod Omerbašića kolibe ubili ga partizani 26.05.1945. godine. Ukopan u Modričkom Lugu kod Omerbašića kolibe 27.05.1945. godine.

 1. Mara Marić,

rođena Pejić, stara 35 godina, rodom, iz Pećnika, udana u Garevac, kći Peje Pejića i Anđe rođene Juroš. Supruga Ante Marića. Zavedena u šumu i tamo ubijena 09.06.1945. godine od ustaša po kazivanju njene majke Anđe i dviju sestara Anice i Danice.

 1. Pero Marić, Šišo

rođen 28. travnja 1911. godine, iz Garevca, domobran, sin Tome Marića i Pavke rođene Franjić. Supruga mu je Mara Marić. Umro u Tuzli 24.03.1942. godine.

 1. Petar Marić,

rođen 6. kolovoza 1918. godine u Garevcu, domobran, sin Pere Marića i Kaje rođene Jurić. Supruga mu je Anđa rođena Lukač. Poginuo u borbi protiv partizana u Gašincima kod Đakova 29.10.1943. godine. Pokopan u gašinačko groblje.

 1. Šimo Marić,

rođen 15. travnja 1918. godine, iz Garevca, sin Ive Marića i Ane rođene Pranjić. Sklopio brak s Marom Križić 26.12.1940. godine. Umro u Sarajevu u logoru Čengić vila u veljači 1950. godine. Nije upisano gdje je sahranjen, a redovito se u ovakvim slučajevima mrtvi sahranjuju u logoru gdje su umrli.

 1. Šimo Marić,

rođen 2. rujna 1915 godine iz Garevca, sin Šime Marića, Šimića i Luce rođene Stanušić. Oženjen, supruga Matija rođena Jokić Ustaški rojnik, 3. satnija VI Ustaška bojna Bosanski Šamac. Ranjen od četnika. Umro u Državnoj bolnici u Slavonskom Brodu 14. siječnja 1945.

 1. Ivica Mikulić,

rođen 8. travnja 1890. godine iz Garevca, sin Stipe Mikulića i Mare rođene Mašić. Supruga mu je Ivka rođena Prljević-Grgić. Poginuo u borbi protiv partizana u Čardaku 11.09.1944. godine. Sahranjen u garevačko groblje 12.09.1944. godine.

 1. Ambroža Pavić.

rođen 3. ožujka 1915. godine iz Garevca, legionar. Sin Ambrože Pavića i Ruže rođene Kovač. Vjenčao se s Marom Šuver iz Kladara 29.11.1939. godine. Nestao na istočnom ratištu 20.12. 1942. godine.

 1. Jozo Perić,

rođen 13. studenoga 1924. godine, iz Garevac, domobran, sin Ive Perića, stolara i Janje rođene Zrakić. Nehotice na straži u rovu se ubio iz puške 15.12.1943. godine i sahranjen u garevačko groblje 22.12.1943. godine.

 1. Pero Perić,

rođen 16. rujna 1924. godine, iz Garevca, sin Petra Perića i Mare rođene Jurilj. Poginuo je u borbi kao ustaša protiv partizana 12.05.1945. godine u Modričkom Lugu. Sahranjen je u pruđansko groblje 14. 05.1945. godine. Kasnije prenesen u garevačko groblje.

 1. Ivo Radonjić,

star 30 godina iz Garevca, sin Marka Radonjića i Šime rođene Perković. Supruga mu je Kaja Šoljić. Umro od zadobivenih rana u borbi od bacača u Bosanskom Brodu 20.03.1945. godine i sahranjen u garevačko groblje.

 1. Mijo Radonjić,

rođen 18. veljače 1900. godine, iz Garevca, sin Mije Radonjića i Mare rođene Sorić (u Matici umrlih Šendulović). Vjenčan 28.11.1923. godine sa Šimicom Ćutuk iz Živkova Polja. U bijegu pred partizanima padom Odžaka skočio u rijeku Bosnu i utopio se 24.05.1945. godine. Po iskazu svjedoka očevica Pere Jagustina iz Garevca koji je pokojnika dobro poznavao.

 1. Ana Ravnjak,

rođena Marić, stara 32 godine iz Garevca, kći Šime Marića i Lucije rođene Stanušić. Supruga Pere Ravnjaka. Poginula na obali rijeke Bosne od partizana 11.04.1945. godine i sahranjena 12. 04.1945. godine u balegovačko groblje.

 1. Mato Ravnjak, Tunjaš

rođen 1. ožujka 1902. godine, iz Garevca, ustaša, sin Ive Ravnjaka i Mare rođene Pipunić. Poginuo u borbi 20.02.1944. godine u Zagrebu, mrtav dovezen iz Miramarske ceste i pokopan 24.02.1944. godine na Mirogoju.

 1. Marko Ravnjak,

zamjenik desetnika garevačke satnije, rođen 13. lipnja1920. godine, iz Garevca, domobran, sin Tome Ravnjaka i Kate rođene Gagulić. Sklopio brak u Modrici 26.12.1940. godine s Anom Križić. Poginuo u borbi protiv četnika kod Dervente 12.09.1944. godine. Ukopan 14. 09.1944. godine u garevačko groblje.

 1. Ivan Rokić,

rođen 26. kolovoza 1919. godine, iz Garevac, sin Bože Rokića i Mare r. Kovačević. Upisan u Maticu krštenih župe Modriča. Vjenčan sa Stanom Dujak 25.11.1942. u Dubici.

 1. Ivica – Ivan Stanić,

rođen 16. ožujka 1887. godine iz Garevca. Supruga mu je Mara rođena Stanušić. Ubijen u Gradačcu od partizana zajedno sa modričkim kapelanom Rikardom Weissom i Petrom Pranjićem iz Pruda 24.03.1944. godine. Mrtvo tijelo preneseno je iz Gradačca iz neke rupače i pokopano u garevačko groblje 03.05.1944. godine.

 1. Jozo Stanić,

star 34 godine iz Garevca, sin Marka Stanića i Jele rođene Burić. Ubijen kao vojnik u borbi protiv partizana u Balegovcu 21.05.1945. godine u obrani odžačkog kraja. Sahranjen je u balegovačko groblje 22.05.1945. godine.

 1. Jozo Stanić,

rođen 12. svibnja 1920. godine, iz Garevca, sin Ilije Stanića i Kaje rođene Radonjić. Neoženjen. Poginuo u Prudu u borbi protiv partizana za obranu Odžaka i sahranjen u pruđansko groblje 29.05.1945. godine.

 1. Juro Stanić,

rođen 6. travnja 1928. godine, iz Garevca, sin Mate Stanića i Lucije rođene Domazet. Nije bio oženjen. Ubijen u borbi protiv partizana u Balegovcu 13.05.1945. godine i sahranjen u balegovačko groblje.

 1. Kliment Stanić,

rođen 21. studenog 1907. godine, iz Garervca, sin Joze Stanića i Matije rođene Pušeljić. Sklopio brak u Gradačcu 19.10.1941. godine s Marijom Koričančić iz Gradačca. Kraj imena u Matici krštenih upisana bilješka: « umro u Zagrebu – strijeljan !»

 1. Luca Stanić,

rođena Ivušić, stara 24 godine iz Garevca, kći Marijana Ivušića i Ruže rođena Jurić. Supruga Mate Stanića. Ubijena od četnika u Garevcu 03.01.1945. godine i sahranjena u garevačko groblje.

 1. Marko Stanić,

rođen 22. svibnja 1911. godine, iz Garevca, sin Nikole Stanića i Ane rođene Dragić. Nije upisano daje bio oženjen. Nestao kod Staljingrada 29.01.1943. godine kao vojnik njemačke vojske.

 1. Niko Stanić,

star 18 godina, iz Garevca, sin Marijana Stanića i Kate rođene Lukić. Nije bio oženjen. Poginuo za vrijeme borbi 12. 04.1945. godine u Garevcu i sahranili ga prilikom povlačenja negdje u Gornjem polju Anto Križić i Jozo Stanušić, težaci iz Garevca.

 1. Ivo Stanušić – Milešić,

rođen 2. lipnja 1921. godine iz Garevca, domobran. Sin Mate Stanušića i Ane rođene Zrakić. Sklopio brak u Modriči 28.12.1938. godine s Anđom Jagustin. Dobio oprost od mladosti. Uzrok smrti: «Spliteri -neprijateljske mine pogodile ga u blizini srca od kojih je za kratko vrijeme umro 02.04.1944. godine u mjestu Vrhovine. Pokopan u glavnom groblju u mjestu Vrhovine kod Otočca,” po saopćenju poručnika Neubacha roditeljima.

 1. Ivo Stanušić,

rođen 18. 10. 1921. godine, neoženjen, iz Garevca, sin Roke Stanušića i Mare rođene Patljak. Kum Mato Marić. Nakon borbe na Pustari ubijen od partizana prilikom napada na Garevac 14.09.1944. godine i ukopan 16.09.1944. u garevačko groblje.

 1. Marko Stanušić,

rođen 25. svibnja 1915., iz Garevca. Sin Marka Stanušića i Kaje rođene Peranović. Sklopio ženidbu u Modrici 01.11.1934. s Katom Andrić iz Garevca. Ubijen od partizana u Modriči 02.06.1945. godine i sahranjen od partizana u njivi kod kolibe Sakiba Suljića, kod rupača. Svjedok je Marko Siškić iz Čardaka koji ga je dobro poznavao od prije i vidio mrtva.

 1. Mato Stanušić,

rođen 1924. godine u Garevcu, star 20 godina. Nije bio oženjen. Sin Roke Stanušića i Mare rođene Patljak. Poginuo u borbi protiv partizana 12.05.1945. godine kod Odžaka kao vojnik obrane i sahranjen u balegovačko groblje 13.05.1945. godine. Sahranili ga Roko Stanušić i Marko Stanušić.

 1. Mijat Stanušić,

rođen 5. lipnja 1910. godine, iz Garevca, sin Ilije Stanušića i Ane rođena Tokić. Supruga mu Luca rođena Stanić. Podlegao ranama zadobivenim u borbi za Garevac 12.04.1945. godine i sahranjen u balegovačko groblje 13.04.1945. godine.

 1. Pero Stanušić,

rođen 21. srpnja 1911. godine, iz Garevca, sin Tome Stanušića i Kaje rođene Tokić. Sklopio brak u Modrici 14.11.1934. godine sa Sofijom Šubarić iz Oteže. Ubijen od partizana prilikom napada na Garevac 14.09.1944. godine. Ukopan u garevačko groblje.

 1. Jerko Šerić,

star 21 godinu, iz Garevca, sin Bone Šerića i Ane rođene Stanušić. Podlegao u bolnici od zadobivenih rana u Brodu 18.04.1945. godine i sahranjen u Brodu.

 1. Ana Tokić,

rođena Jurić, kći Mate Jurića i Eve rođene Mamuzić stara 48 godina. Rođena u Ledenicama a udana u Garevac. Supruga Jakova Tokića,. Ubijena od četnika u Garevcu 03.01.1945. godine zajedno sa svojim dvjema maloljetnim kćerkama, Evom i Mandom i sahranjena u garevačko groblje.

 1. Anto Tokić,

rođen 24. travnja 1909. godine, iz Garevca, sin Mate Tokića i Ane rođene Jurošević. Vjenčan 03.11.1926. godine s Anicom Mijatović iz Pećnika. Umro u Zagrebu u Državnoj vrtnoj bolnici od pjegavca dana 21.01.1945. godine.

 1. Eva Tokić,

djevojčica, 14 godina, iz Garevca, kći Jakova Tokića i Ane rođene Jurić. Ubijena od četnika u Garevcu 03.01.1945. godine zajedno s majkom Anom i sestrom Mandom i sahranjena u garevačko groblje.

 1. Manda Tokić,

dijete od 8 godina, iz Garevac, kći Jakova Tokića i Ane rođene Jurić. Ubijena od četnika u Garevcu 03.01.1945. godine zajedno s majkom Anom i sestrom Evom i sahranjena u garevačko groblje.

 1. Aleksander Mati ja Varga,

starac, 72 godine, rođen u mjestu Orosglamos, stanovao u Garevcu, veleposjednik – upravitelj puste (pustare) Đunđerski. Supruga mu je Ana rođena Vuković. Ubijen od partizana i zakopan u Koštica – Mitrovića baru 28.02.1944. godine. Mrtvo tijelo nakon četiri mjeseca pronađeno u Koštica – Mitrovića bari i preneseno u modričko groblje 08.06.1944. godine.

 1. Sofija (Soka) Vukadin,

iz Garevca, ubijena od ustaša Petra Rajkovčića kod Andrića kuća prema rijeci Bosni kad ih je odpozravila na njihov pozdrav: “Bog i Hrvati!” sa “Bog i lopovi!”

 1. Stjepan Zelić,

rođen 9. svibnja 1910. godine iz Garevca, domobran, razvodnik. Supruga mu je Stana rođena Antunović. Poginuo u borbi protiv partizana na Milojević Brdu 07.09.1942. godine u selu Botajica.

 1. Šimo Zelić,

U Matici umrlih župe Modrića nije upisana godina rođenja, iz Garevca, novak, sin Andrije Zelića i Mande rođene Marić. Poginuo za vrijeme bombardiranja Dervente 02.07.1944. godine i sahranjen u Derventi na Rabića groblju.

 1. Ivo Zrakić,

dječak, star 15. godina, iz Garevca, sin Marka Zrakića i Kaje rođene Stanušić. Podlegao ranama zadobivenim od bacača 25. svibnja 1945. godine u Balegovcu i sahranjen 26.05.1945. godine u balegovačko groblje.