ŽUPA OŠTRA LUKA – BOK

4532

Naselja Bok i Oštra Luka (nekada Donji i Gornji Boki) nalaze se u sjeveroistočnom dijelu Bosanske Posavine. 7 km jugozapadno od Orašja.

Na području današnje župe Oštra Luka/Bok postoje arheološki nalazi od neolitika pa do kraja antičkog razdoblja, što potvrđuje davnu naseljenost ovoga dijela Bosanske Posavine.

Prema zapisu iz 1548. godine, na području današnjih naselja Bok i Oštra Luka bila su naselja Donji i Gornji Boki, u kojima su obitavali Vlasi što su ih Turci tu naselili.

Biskup fra Pavle Dragičević u svome izvješću navodi da su župi Bijela, godine 1742., pored ostalih mjesta pripadala i mjesta Oštra Luka, s 10 katoličkih kuća i 48 katolika, a od toga je bilo 29 odraslih osoba (koje se pričešćuju) i 19 djece (nepričešćenih), i Bubalov Bok, sa 6 katoličkih kuća i 30 katolika, a od toga je bilo 19 odraslih osoba i 11 djece.

U izvješću apostolskog vikara biskupa fra Marijana Bogdanovića iz 1768. godine u župi Bijela pored ostalih mjesta navode se i mjesta Bubalov Bok, s 18 katoličkih kuća i 118 katolika, a od toga je bilo 70 odraslih osoba i 48 djece, i Oštra Luka, s 15 katoličkih kuća i 99 katolika, a od toga su bile 52 odrasle osobe i 47 djece.

Prema popisu biskupa fra Augustina Miletića iz 1813. godine u župi Tolisa između ostalih mjesta navode se i mjesta Matići i Bok, s ukupno 93 katoličke kuće i 689 katolika, a od toga je bilo 429 odraslih osoba i 260 djece, te Oštra Luka, s 43 katoličke kuće i 312 katolika, a od toga su bile 164 odrasle osobe i 148 djece.

U Šematizmu Bosne Srebrene za 1856., a prema podacima iz 1855. godine, u župi Tolisa između ostalih mjesta spominju se i mjesta: Bok (77 katoličkih obitelji i 519 katolika), Bukova-greda (1,17) i Oštra Luka (72, 652).

Prema podacima Šematizma Bosne Srebrene za 1864. godinu u župi Tolisa između ostalih mjesta nalazimo i mjesta Bok (62 katoličke obitelji i 476 katolika), Bukova-greda (1, 18) i Oštra Luka (88, 718).

U Šematizmu Bosne Srebrene za 1877. godinu u župi Tolisa između ostalih mjesta navode se i mjesta Bok (75 katoličkih obitelji i 494 katolika), Bukova-greda (1, 15) i Oštra Luka (82, 749 ), a prema Imeniku klera i župa za 1885., koji donosi podatke iz 1884. godine, u župi Tolisa između ostalih mjesta spominju se i mjesta Bok (545 katolika) i Luka (769 katolika).

Župa Oštra Luka/Bok utemeljena je 1902. godine odvajanjem pojedinih naselja od župe Tolisa i od tada ima svoje matice. Godinama župa službeno nosi naziv Oštra Luka. Za nastanak jedne župe za oba sela “zaslužan” je bočanski beg, koji je jedino po tim uvjetima želio prodati 103 dunuma zemljišta za crkveni posjed.

Prva župna crkva sagrađena je 1905. godine. Navodno je bila drvena, dimenzija 8 m x 5 m. Župna crkva građena je 1931. godine na zemljištu gdje se nalazi današnja crkva i njezine su dimenzije bile 20 m x 8 m. Iste godine počelo se s gradnjom župne kuće. Gradnja današnja župne crkve (41 m x 25 m) počela je 1965., a završena je i posvećena 1970. godine. Nova župna kuća izgrađena je 1973.

U župi su nekada djelovale Marijine sestre čudesne medaljice; a od 1930. do 1935. godine u Oštroj Luci djelovala je podružnica Hrvatskog kulturnog društva Napredak.

Tijekom rata 1992.-1995. srpski ekstremisti su oštetili župnu crkvu i kuću te područnu crkvu u Boku. Tom prigodom oštećeni su groblje i kapelica u Oštroj Luci, a otprilike polovina Hrvata katolika protjerana je s područja župe.

Župa Imena Marijina

Oštra Luka-Bok

BiH 76277 BOK