ŽUPA PEĆNIK

2053

Prema izviješću apostolskog vikara biskupa fra Pavla Dragičevića iz 1743. godine a prema podacima prikupljenim tijekom 1742. godine župi Pećnik pripadala su tada dva naselja i to Pecnich (Pećnik) i Svilai (Svilaj). Tada su u oba naselja bile 44 katoličeke kuće (Pećnik 25 katoličkih kuća, Svilaj 19 katoličkih kuća) sa 347 katolika od toga je bilo 210 odraslih osoba i 137 djece. U tadašnjem naselju Pećnika bilo je ukupno 221 katolik od toga je bilo 135 odraslih osoba i 86 djece. Naselje Svilaj tada je imalo ukupno 126 katolika a od toga je bilo 75 odraslih osoba i 51 djete.

U izviješću apostolskog vikara biskupa fra Marijana Bogdanovića iz 1768: godine spominje se župa Podvučijak koja je imala 1 grad i 7 sela sa ukupno 146 katoličkih kuća i 1.135 katolika. Tada su župi Podvučijak pripadala sljedeća seoska naselja: Petgnik (Pećnik) sa 33 katoličke kuće i 280 katolika od toga je bilo 187 odraslih osoba i 93 djece, Sarnava (Srnava) sa 10 katoličkih kuća i 90 katolika a od toga je bilo 62 odrasle osobe i 28 djece, Potocani (Potočani) sa 19 katoličkih kuća i 139 katolika a od toga je bilo 88 odraslih osoba i 51 dijete, Varbiza (Vrbica) sa 18 katoličkih kuća i 130 katolika a od toga su bile 83 odrasle osobe i 47 djece, Koscovzi (Koskovci) sa 16 katoličkih kuća i 165 katolika a od toga bile su 102 odrasle osobe i 63 djete, Svilai (Svilaj) sa 33 katoičke kuće i 208 katolika a od toga bilo je 147 odraslih osoba i 61 dijete, Balegovzi (Balegovci) sa 10 katoličkih kuća i 70 katolika a od toga bilo je 70 odraslib osoba i 30 djece. Grad Novi Grad imao je tada 7 katoličkih kuća s 53 katolika a od toga bilo je 30 odraslih osoba i 23 djece.

Prema izvješću apostolskog vikara biskupa fra Augustina Miletića iz 1813. godine u župi Podvučijak spominje se i mjesto Pechnik (Pećnik) udaljene 1 sat hoda od sjedišta župe u Potočanima. Tada je Pećnik imao 41 katoličku kuću sa 297 katolika a od toga je bilo 186 odraslih osoba i 111 djece.

U Šematizmu za 1856. godinu navode se u kapelaniji Potočani između ostalih mjesta i Botaica sa 7 katoličkih obitelji i 44 katolika te Pećnik sa 68 katoličkih obitelji i 430 katolika.

Prema Šematizmu za 1864. godinu u župi Potočani spominju se naselja Botaica sa 9 katoličkih obitelji i 48 katolika te Pećnik sa 69 katoličkih obitelji i 443 katolika, a u Šematizmu za 1877. godinu u župi Potočani također se spominju naselja Botaica sa 12 katoličkih obitelji i 96 katolika i Pećnik sa 84 katoičke obitelji i 522 katolika.

Župa Pećnik je obnovljena 1879. godine kao mjesna kapelanija odvajanjem od župe Potočani i od te godine ima svoje matice. Prvotno je župna crkva bila posvećena Blaženoj Djevici Mariji u nebo uznesenoj a od 1886. godine kada se počela graditi nova crkva zaštitinik župe je sv. Alojzije Gonzaga. Župna Crkva je obnovljena 1957. god.

U ratu (1992-1995) srpski ekstremisti su tijekom 1992. godine protjerali žitelje Pećnika a crkvu i župski stan su teško oštetili. Župnik Marijan Orkić je tijekom 2000. i 2001. godine sagradio novi župski stan i popravio teško oštećenu crkvu.