ŽUPA POSAVSKA MAHALA

2295

Posavska Mahala nalazi se u sjevernom dijelu Bosanske Posavine, prometnici Doboj-Odžak – Svilaj, 10 km jugoistočno od graničnog prijelaza Svilaj.

U Šematizmu Bosne Srebrene 1856., a prema podacima iz 1855. godine u župi Dubica se spominje se i mjesto Vlaška-Mahala, s 30 katoličkih obitelji i 187 katolikom, a u župi Potočani  mjesto Pernjavor, s 20 katoličkih obitelji i 121 katolikom.

Prema Šematizmu za 1864. godinu u župi Dubica nalazimo i mjesto Vlaška -Mahala, s 31 katoličkom obitelji i 266 katolika, a u župi Potočani navodi s mjesto Prnjavor, s 28 katoličkih obitelji i 192 katolika.

U Šematizmu za 1877. godinu u župi Dubica nalazimo i mjesto Vlašku Mahalu s 32 katoličke obitelji i 144 katolika, a u župi Potočani spominje se i mjesto Prnjavor, s 27 katoličkih obitelji i 196 katolika.

U Imeniku klera i župa za 1885. godinu, a prema podacima iz 1884., u župi Dubica nalazimo mjesto Vlašku Maha s 271 katolikom, a u župi Potočani mjesto Prnjavor s 239 katolika. Imenik klera i župa za 1910. godinu u župi Odžak navodi sljedeća mjesta: Vlaška Mahala 350 katolika i 15 pravoslavaca) te Prnja (226 katolika).

U Šematizmu za 1932., a prema podacima iz 1931. godine, u župi Odžak pored ostalih spominju se i mjesta Katolička Mahala (611 katolika) i Balegovac (Prnjavor-Žabari) – 104 katolika.

Prema Šematizmu za 1961., a s obzirom na podatke iz 1959. godine, u župi Odžak pored ostalih mjesta spominji Posavska Mahala, dio (763 katolika), Prnjavor (229 katolika), a u župi Potočani navodi se dio naselja Posavska Mahala, sa 147 katolika.

Na osnovu dekreta Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog br. 1756/91. od 11. prosinca 1991. utemeljena je nova župa Posavska Mahala kraj Odžaka. Prema tome dekretu, nova župa nastala je odvajanjem pojedinih naselja od župe Odžak i od jednog dijela župe Potočani, i to naselja Posavska Mahala, Brezik i dijela sela Prnjavor.

Godine 1990. tadašnji i sadašnji župnik u Odžaku vlč. Nikola Pranjić s mještanima je izgradio područnu crkvu u Posavskoj Mahali, koja je ubrzo prerasla u župnu crkvu.

Tijekom rata 1992.-1995. srpske su snage okupirale župu, sve Hrvate katolike protjerali su, a župnu crkvu i druge crkvene objekte srušili su.

U veljači 1996. prvi župljani vraćaju se na svoja srušena i spaljena ognjišta. Dolaskom novog župnika preč. Mije Nikolića počinju pripreme za izgradnju crkve kakva je bila prije miniranja. Temelje nove crkve blagoslovio je vrhbosanski nadbiskup Vinko kardinal Puljić 10. kolovoza 1997. U novoj nedovršenoj crkvi misa se počinje slaviti već 24. kolovoza 1998. Osim župne crkve; izgrađena je i završena nova župna kuća. U župi su izgrađeni i drugi manji sakralni objekti: kapelica u Posavskoj Mahali, kapelica u Žabarima, spomen-kapelica (u Nuića groblju) poginulim u Drugome svjetskom ratu te spomen-križ podignut na mjestu srušenog zvonika sv. Ante.

Župi Prečistoga Srca Marijina u Posavskoj Mahali pripadaju naselja Posavska Mahala i Žabari.

(Iz knjige: Vrhbosanska nadbiskupija početkom trećeg tisućljeća, Sarajevo-Zagreb 2004.)

Župa Prečistoga Srca Marijina

Posavska Mahala

BiH 76290 ODŽAK