ŽUPA NOVO SELO/BALEGOVAC kraj Odžaka

3032

Novo Selo (u davna vremena Balegovac) nalazi se u sjevernom dijelu Bosanske Posavine, nedaleko od prometnice Doboj-Odžak-Svilaj, na sporednom putu Odžaka prema Prudu i Bosanskom Šamac Udaljeno je oko 10 km zračnom crtom od Odžaka u smjeru sjevera.

Prema do sada dostupnim podacima naselje Balegovac prvi put se spominje 1715. godine, a prema jednoj predaji dobio je ime po Balimbegu, koji je bio zapovjednik turske konjice. Zbog vojničkih zasluga, sudjelovanja u osvajanja Beograda i Mohačkoj bici, navedeni Balimbeg dobio je posjede u okolici Odžaka. Godine 1955. bivše komunističke vlasti mijenjaju Balegovcu ime u Novo Selo.

U izvješću apostolskog vikara biskupa fra Marijana Bogdanovića iz 1768. godi u župi Podvučijak pored ostalih mjesta navodi se i Balegovac, s 10 katoličkih kuća i 70 katolika, a od toga je bilo 40 odraslih osoba i 30 djece.

Prema popisu biskupa fra Augustina Miletića iz 1813. godine u župi Podvučijak između ostalih mjesta navodi se i Balegovac, s 51 katoličkom kućom i 365 katolika, a od toga je bilo 225 odraslih osoba i 140 djece.

U Šematizmu Bosne Srebrene za 1856. godinu, a prema podacima iz 1855., u župi Dubica spominje se i mjesto Balegovac sa 74 katoličke obitelji i 662 katolika, a prema Šematizmu za 1864. godinu u župi Dubica također pronalazimo naselje Balegovac, sa 67 katoličkih obitelji i 675 katolika. Godine 1877., kako navodi Šematizam, Balegovac je imao 67 katoličke obitelji i 571 katolika, a i dalje je pripadao župi Dubica.

U Imeniku klera i župa za 1885. godinu, a prema podacima iz 1884., u župi Dubica navodi se i mjesto Balegovac, sa 733 katolika, a prema Imeniku klera i župa za 1910. godinu u župi Dubica Gornja nalazimo mjesto Balegovac, sa 712 katolika.

U Šematizmu za 1932., a s obzirom na podatke iz 1931. godine, u župi Dubica Gornja nalazimo mjesto Balegovac, s 1084 katolika i 11 pravoslavaca, dok Šematizam za 1961., koji donosi podatke iz 1959. godine, u župi Dubica Gornja spominje naselje Balegovac/Novo Selo, s 1252 katolika.

Dekretom br. 566/2001. od 11. travnja 2001. utemeljena je nova župa Novo Selo kraj Odžaka. Župa se teritorijalno poklapa s granicama mjesne zajednice Novo Selo (Balegovac), a obuhvaća dijelove župa Gornja Dubica i Odžak.

Župna kuća je podignuta 2003. god., a crkvu sv. apostola Petra i Pavla posvetio je nadbiskup Puljić 2007. god.

U trenutku osnivanja župa je imala oko 600 katoličkih obitelji.

Sv. Petar i Pavao

Novo Selo/Balegovac

BiH 76290 ODŽAK