ŽUPA ODŽAK

2396

Odžak se nalazi u sjevernom dijelu Bosanske Posavine, na prometnici Doboj – Odžak – Svilaj, 15 km od graničnog prijelaza Svilaj u smjeru jugoistoka.

Prema mišljenju pojedinih povjesničara na području današnje župe Odžak nalazili su se dijelovi stare župe Vasiljevo Polje (Vassilevo poglie). U izvješću Svetoj Stolici o prilikama u Bosni i Slavoniji biskup fra Jeronim Lučić navodi da je 14. listopada 1637. u župi Radunjevac (Radunovac) i Vasiljevo Polje uz sudjelovanje dvanaest fratara krizmao 288 osoba. Biskup navodi da župa nema crkvu, a da je pod upravom samostana Kraljeva Sutjeska.

U izvješću iz 1650. godine (o pohodu Bosni između 1645. i 1650.) poslanom Svetom zboru za promidžbu vjere u Rim, biskup fra Marijan Maravić navodi da je u župi Vasiljevo Polje 2. svibnja 1648. krizmao 925 vjernika.

Biskup fra Nikola Olovčić-Ogramić navodi da je župa Radunjevac (Ada Odžaka) 4. studenoga 1672. imala 1609  katolika.

U izvješću apostolskog vikara biskupa fra Marijana Bogdanovića iz 1768. god. u župi Podvučijak pored ostalih navodi mjesto Novigrad, sa 7 katoličkih kuća i 53 katolika, a od toga je bilo 30 odraslih osoba i 23 djece.

Prema popisu biskupa fra Augustina Miletića iz 1813. godine u župi Podvučijak između ostalih mjesta navode se i: Mrka Ada (15 katoličkih kuća i 107 katolika, a od toga je bilo 66 odraslih osoba dijete) te Vrbovac i Novi Grad (19 katoličkih kuća i 143 katolika, a od toga su bile 73 odrasle osobe i 70 djece).

U Šematizmu Bosne Srebrene za 1856., a prema podacima iz 1855. godine, u kapelaniji Potočani između ostalih navode se sljedeća mjesta: Odžak (9 katoličkih obitelji i 57 katolika) te Pernjavor (20 katoličkih obitelji i 121 katolik), a u istom Šematizmu u župi Dubica spominju se mjesta: Balegovac (74 katoličke obitelji i 662 katolika), Merka-Ada (23, 132) i Vlaška-Mahala (30, 187).

Prema Šematizmu Bosne Srebrene za 1864. godinu u župi Potočani navode se sljedeća mjesta: Odžak (14 katoličkih obitelji i 52 katolika) te Prnjavor (28 katoličkih obitelji i 192 katolika), a prema istom Šematizma u župi Dubica nalazimo mjesta: Balegovac (67 katoličkih obitelji i 659 katolika), Mrka-Ada (26. 174) i Vlaška-Mahala (31, 266).z2′

U Šematizmu Bosne Srebrene za 1877. godinu u župi Potočaniz2z navode se mjesta Odžak (14 katoličkih obitelji i 57 katolika) i Prnjavor (27 katoličkih obitelji i 196 kato­lika), a prema istom Šematizmu u župi Dubicaz23 nalazimo naselja: Balegovac (67 katoličkih obitelji i 571 katolik), Mrka Ada (26, 158) i Vlaška Mahala (32, 144).

Prema Imeniku klera i župa za 1885., a s obzirom na podatke iz 1884., u župi Potočani nalazimo naselja Odžak (118 katolika) i Prnjavor (239 katolika), a prema istom Imeniku u župi DubicaZZ4 spominju se mjesta Balegovac (733 katolika), Mrka Ada (16t) i Vlaška Mahala (271).

Današnja župa Odžak utemeljena je 1900. godine odvajanjem od župa Potočani i Dubica. U trenutku utemeljenja župa je imala drvenu crkvicu. Prva župna crkva sagrađena je 1908. godine i više je puta obnavljana. Novi župni stan sagrađen je 1971. godine. Današnja crkva (35 m x 12,6 m) s dva tornja visine 31 m (s križem) građena je od 1997. do 1999. godine.

Tijekom rata 1992.-1995. srpske snage okupirale župu i protjerale sve Hrvate katolike. Župna crkva i ostali crkveni objekti razoreni su.

U župi Odžak od 1998. godine nalazi se kuća Marijinih misionarki.

Župi Glavosjeka sv. Ivana Krstitelja u Odžaku pripadaju sljedeća naselja: Ada, Bijele Bare, Prnjavor (dio) i grad Odžak.

Župa Glavosjeka sv. Ivana Krstitelja

BiH 76290 ODŽAK