ŽUPA DONJA TRAMOŠNICA

3620

Donja Tramošnica nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Bosanske Posavine, dvadesetak kilometara južno od Save i 12 km istočno od Modriče.

Brojni arheološki nalazi iz doba neolitika, brončanoga doba i antičkoga razdoblja na području današnje župe Donja Tramošnica potvrđuju da je taj dio Bosanske Posavine bio naseljen od davnina.

U izvješću iz 1650. godine (o pohodu Bosni između 1645. i 1650.) poslanom Svetom zboru za promidžbu vjere u Rim, biskup fra Marijan Maravić navodi da je u župi Tramošnici (Tremoscnizza), koja je pripadala samostanu u Modriči, 30. lipnja 1648. krizmao 512 vjernika29, a 24. srpnja 1649. 323 vjernika.

Biskup fra Pavle Dragičević u svome izvješću navodi da je župi Bijela, godine 1742., pored ostalih mjesta pripadalo i mjesto Tramošnica, s 10 katoličkih kuća i 63 katolika, a od toga je bila 41 odrasla osoba (koje se pričešćuju) i 22 djece (nepričešćenih).

U izvješću apostolskog vikara biskupa fra Marijana Bogdanovića iz 1768. godine u župi Bijela pored ostalih mjesta navodi se i Tramošnica, s 36 katoličkih kuća i 238 katolika, a od toga je bilo 146 odraslih osoba i 92 djece.

U Šematizmu Bosne Srebrene za 1856. godinu, a s obzirom na podatke iz 1855., u župi Tramošnica između ostalih mjesta spominju se i Tramošnica (61 katolička obitelj i 415 katolika), Čardak (22, 188), Grab (34, 225) i Orlovo-Polje (36, 235).

Prema Šematizmu za 1864. godinu župi Tramošnica34, između ostalih pripadala su sljedeća mjesta: Tramošnica (55 katoličkih obitelji i 395 katolika), Čardak (27, 197), Grab (34. 230) i Orlovo-Polje (25, 180), a u Šematizmu za 1877. godinu u župi Tramošnica možemo pronaći sljedeća mjesta: Tramošnica (54 katoličke obitelji i 384 katolika), Čardak (22, 177), Grab (26, 205) i Orlovo-polje (24, 177).

U Imeniku klera i župa za 1885. godinu, a s obzirom na podatke iz 1884., u župi Tramošnica navode se sljedeća mjesta: Tramošnica (409 katolika), Čardak (203), Grab (239) i Orlovo Polje (207).

Prema dekretu Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog br. 680/73 od ožujka 1973. utemeljena je nova župa Donja Tramošnica sa sjedištem u selu Grab. Novoj župi pripala su naselja Grab, Čardak, Orlovo Polje, Njivak i sjeverni dio sela od ceste koja dijeli Okruglić.

Župna crkva (31 m x 14 m) izgrađena je 1974., a zvonik je podignut 1976. godine. Tijekom 1977. godine nabavljena su zvona. Župna kuća izgrađena je tijekom 1973. godine.

Tijekom rata 1992.-1995. župu su okupirale srpske snage, sve Hrvate katolike protjerali su i razorili većinu katoličkih i crkvenih objekata. Župna je crkva tijekom 1992. oštećena, a u drugoj polovini 1995. minirana je i srušena.

Danas na području župe djeluje karitativna udruga Kruh sv. Ante. Župi sv. Ivana Krstitelja u Donjoj Tramošnici pripadaju sljedeća naselja (lokalni nazivi): Donja Tramošnica, Čardak, Grab, Njivak, Okruglić (dio) i Orlovo Polje (filijalna crkva).

Župa sv. Ivana Krstitelja

Donja Tramošnica

BiH 76255 TRAMOŠNICA