ŽUPA TURIĆ

2168

Turić se nalazi u Bosanskoj Posavini, 7 km istočno od Gradačca.

Biskup fra Pavle Dragičević u svome izvješću navodi da je župi Bijela, godine 1742., pored ostalih pripadalo i mjesto Turić s 14 katoličkih kuća i 88 katolika, a od toga je bilo 58 odraslih osoba (koje se pričešćuju) i 30 djece (nepričešćenih).

U izvješću apostolskog vikara biskupa fra Marijana Bogdanovića iz 1768. godine u župi Bijela pored ostalih navodi se i mjesto Turić, s 21 katoličkom kućom i 153 katolika, a od toga su bile 102 odrasle osobe i 51 dijete.

Prema popisu biskupa fra Augustina Miletića iz 1813. godine u župi Tramošnica između ostalih navode se i mjesta Turić i Orlovo Polje (104 katoličke kuće i 572 katolika, a od toga je bilo 340 odraslih osoba i 232 djece).

U Šematizmu Bosne Srebrene za 1856., a prema podacima iz 1855., u župi Tramošnica spominje se i mjesto Turić, sa 75 katoličkih obitelji i 408 katolika, dok je prema Šematizmu za 1864. godinu mjesto Turić pripadalo župi Tramošnica, a imalo je 68 katoličkih obitelji s 419 katolika. Prema Šematizmu za 1877. godinu Turić je imao 69 katoličkih obitelji s 427 katolika, a i dalje je pripadao župi Tremošnica.

U Imeniku klera i župa za 1885., a prema podacima iz 1884. godine, u župi Tramošnicav spominje se i mjesto Turić, s 419 katolika, a prema Imeniku klera i župa za 1910. godine takoder u župi Tramošnica pronalazimo mjesto Turić, s 1000 katolika.

Prema Šematizmu za 1932., a s obzirom na podatke iz 1931. godine, u župi

Tramošnica nalazimo mjesto Turić, s 1245 katolika, 7 grkokatolika, 4 pravoslavca i 11 muslimana, dok se u Šematizmu za 1961., koji donosi podatke iz 1959. godine, također u župi Tramošnica spominje mjesto Turić, s 1550 katolika.

Župa je utemeljena dekretom broj 1531/68. od 13. srpnja 1968. odvajanjem od župe Tramošnica. Novoosnovanoj župi Turić pripalo je pet zaselaka: Brđani, Bukvik, Liporašće, Staro Selo i Vodice. Navedeni zaseoci bili su udaljeni 5 do 10 km od župe Tramošnice i iz tih se razloga javila potreba za osnivanjem nove župe. Treba naglasiti da se pitanje osnivanja župe u Turiću pokreće još 1942. godine, ali župa tada nije osnovana, najvjerojatnije zbog rata.

Župna crkva sv. Ilije proroka građena je od 1971. do 1975., a novi župni stan sagrađen je 1969. godine.

Na području župe nalazi se zavjetni grob fra Lovre Milanovića, koga su Turci mučki ubili 3. veljače 1807.

Tijekom rata 1992.-1995. župu su okupirale srpske postrojbe i prognale sve Hrvate katolike. Nakon toga pristupili su sustavnom uništavanju crkvenih i obiteljskih objekata koji su pripadali nesrpskom puku.

Oštećena župna crkva obnovljena je u razdoblju od 1999. do 2001. godine, a blagoslovljena je 20. srpnja 2001., na blagdan svoga nebeskoga zaštitnika. Tom prilikom nadbiskup Vinko kardinal Puljić blagoslovio je novi oltar, kip Majke Božje Fatimske i obnovljeni kip sv. Ante.

Župi sv. Ilije proroka u Turiću danas pripadaju sljedeća naselja (lokalni nazivi): Brđani, Bukovik, Gornje Liporašće, Staro Selo i Vodice.

(Iz knjige: Vrhbosanska nadbiskupija na pragu trećeg tisućljeća, Sarajevo-Zagreb 2004.)

Župa Sv. Ilije proroka, Turić

Turićki put 39/13

BiH 76256 PELAGIĆEVO