ŽUPA BOĆE

2211

Boće se nalaze u sjeveroistočnom dijelu Bosanske Posavine, 20 km zračnom crtom jugozapadno od Brčkog.

Biskup fra Pavle Dragičević u svome izvješću navodi da su u župi Štrepci, godine 1742., pored ostalih bila i sljedeća mjesta: Bodežište, sa 18 katoličkih kuća i 172 kato­lika, a od toga su bile 122 odrasle osobe (koje se pričešćuju) i 50 djece (nepričešćenih) i Donje Bodežište, s 23 katoličke kuće i 154 katolika, a od toga su bile 103 odrasle osobe (koje se pričešćuju) i 51 dijete (nepričešćeno).

U izvješću apostolskog vikara biskupa fra Marijana Bogdanovića iz 1768. godine u župi Štrepci pored ostalih mjesta navode se i Bodežišta, s 46 katoličkih kuća i 378 katolika, od toga je bilo 211 odraslih osoba i 167 djece, te Dubravice, s 21 katoličkom kućom i 185 katolika, od toga je bilo 109 odraslih osoba i 76 djece.32

Prema popisu biskupa fra Augustina Miletića iz 1813. godine u župi Zovik33 između ostalih mjesta navode se i Bodežišta Gornja (58 katoličkih kuća i 316 katolika, a od toga je bilo 256 odraslih osoba i 60 djece), Bodežišta i Zovik Donji (38 katoličkih kuća i 230 katolika, a od toga je bilo 170 odraslih osoba i 60 djece) te Dubravice i Omerbegovača (29 katoličkih kuća i 160 katolika, od toga je bilo 118 odraslih osoba i 42 djece).

U Šematizmu Bosne Srebrene za 1856., a prema podacima iz 1855. godine, u župi Zovik pored ostalih mjesta spominju se i: Boće (47 katoličkih obitelji i 305 katolika), Bodežišta-doljna (13, 99), Bodežišta-gornja (39, 257) i Dubravice (15, 110).

Prema podacima Šematizma za 1864. godinu u kapelaniji Brčki (Brčko) pored ostalih mjesta spominju se i Bodežišta-doljnja, s 11 katoličkih obitelji i 83 katolika, a u župi Zovik prema istom Šematizmu pored ostalih spominju se i sljedeća mjesta: Boće (35 katoličkih obitelji i 258 katolika), Bodežišta Gornja (36, 284) i Dubravice (15, 88) .

U Šematizmu za 1877. godinu u župi Zovik pored ostalih spominju se mjesta Boće (41 katolička obitelj i 240 katolika) i Dubravice (13, 87), a u župi Brčki (Brčko) prema istom Šematizmu nalazimo Bodežišta-dolnja (10 katoličkih obitelji i 68 katolika) i Bodežišta-gornja (32, 274).

Prema Imeniku klera i župa za 1885., a s obzirom na podatke iz 1884: godine, u župi Zovik pored ostalih mjesta navode se i Boće (299 katolika) i Dubravice (93), a u župi Brčki4 prema istom Imeniku navode se mjesta Bodežišta-dolnja (82 katolika) i Bodežišta-gornja (317).

Prema podacima Imenika klera i župa za 1910. godinu u župi Zovik pored ostalih mjesta spominju se Boće (434 katolika) i Dubravice (137), a u župi Brčki prema istom Imeniku spominju se: Gornja Bodežišta (490 katolika i 8 pravoslavaca) te Gredice i Donja Bodežišta (133 katolika, 20 grkokatolika i 100 pravoslavaca).

Župa Boće utemeljena je 1923. godine odvajanjem pojedinih naselja od župa Brčko i Zovik. Od te godine vode se matične knjige. Župna crkva sagrađena je 1926. godine i do danas je nekoliko puta obnavljana. Prvi župnik u Boću bio je pjesnik Izidor Poljak koji je i započeo gradnju župne crkve 1924. godine.

Tijekom rata 1992.-1995. katoličku crkvu i župni stan u Boću ekstremni su Srbi oštetili, a većina Hrvata katolika protjerana je s područja župe.

Župi sv. Anto Padovanskoga u Boću pripadaju sijedeća naseIja: Boće Donje, 1Boće Gornje, Boderište (Filijalna župa) i Dubravice.

(Iz knjige: Vrhbosanska nadbiskupija početkom trećeg tisućljeća, Sarajevo-Zagreb 2004.)

Župa Sv. Antuna Padovanskog

BiH 76210 BOĆE