ŽUPA HRVATSKA TIŠINA

3858

Župa Hrvatska Tišina nalazi se u sjevernom dijelu Bosanske Posavine, 2,5 km južno od Bosanskog Šamca.

I na području današnje župe Hrvatska Tišina postoje arheološka nalazišta koja potvrđuju naseljenost ove oblasti još u antičko doba.

U izvješću apostolskog vikara biskupa fra Marijana Bogdanovića iz 1768. godine u župi Bijela pored ostalih mjesta navodi se i mjesto Škar (Škarić), s 24 katoličke kuće i 156 katolika, a od toga je bilo 90 odraslih osoba i 66 djece.

Prema popisu biskupa fra Augustina Miletića iz 1813. godine u kapelaniji Garevo (Garevac) između ostalih navode se i mjesta: Asići oba (Hasići Donji i Gornji), s ukupno 62 katotičke kuće i 417 katolika, a od toga su bile 243 odrasle osobe i 174 djece i Tišina, s 25 katoličkih kuća i 167 katolika, a od toga je bilo 105 odraslih osoba i 62 djece.

Župa Tišina (kasnije Hrvatska Tišina) nastala je kao kapelanija odvajanjem od župe Garevo (Garevac) 1848. i od te godine ima matice, a župom je proglašena 1858. godine. Već 1846. godine franjevci su u Tišini kupili zemljište s trošnim zgradama (konakom) od jednog bega, a 1848. tu se nastanio župnik.

Do gradnje crkve 1847. godine za bogoslužje služila je kapelica sv. Petra Apostola. Gradnju crkve potpomogao je svojim prilogom i car Franjo Josip I. Crkva je obnovljena 1951., ali je sve manje zadovoljavala potrebe, pa je u razdoblju od 1970. do 1972. izgrađena nova. Imala je tri zvona: jedno je nabavljeno 1923. (300 kg), a ostala dva 1988. (300 i 110 kg).

Već u prvoj polovini pedesetih godina 19. st. umjesto trošne begovske kuće izrađena je župna kuća, koja je nadomještena novom 1931. godine. Sadašnja župna kuća izgrađena je od 1985. do 1986. godine.

Tijekom rata 1992. – 1995. srpski su ekstremisti teško oštetili župnu crkvu, a zvonik minirali. Župnu su kuću opljačkali i uništili. Filijalne crkve u Gornjem Hasiću i Novom Selu teško su oštetili, a sve Hrvate katolike s područja župe protjerali su.

Porušena i oštećena župna kuća ponovo je pokrivena 2002. godine.

Župom upravljaju franjevci provincije Bosne Srebrene, a župi Materinstva BDM u Hrvatskoj Tišini pripadaju sljedeća naselja: Donji Hasić, Gornji Hasić (filijalna crkva), Hrvatska Tišina, Novo Selo (Filijalna crkva) i Tursinovac.

Župa Materinstva BDM

Hrvatska Tišina

BiH 76230 BOSANSKI ŠAMAC