ŽUPA KOPANICE

1772

Kopanice se nalaze u sjeveroistočnom dijelu Bosanske Posavine uz rijeku Savu, 5 km jugoistočno od Orašja.

U Šematizmu Bosne Srebrene za 1856., a prema podacima iz 1855. godine, u kapelaniji Vidovice pored ostalih mjesta navodi se i mjesto Kopanice, s 26 katoličkih obitelji i 204 katolika, a prema podacima Šematizma Bosne Srebrene za 1864. godinu u župi Vidovice spominje se mjesto Kopanice, s 24 katoličke obitelji i 204 katolika.

U Šematizmu za 1877. godinu u župi Vidovice pored ostalih mjesta pronala­zimo i mjesto Kopanice, s 33 katoličke obitelji i 292 katolika, a prema Imeniku klera i župa za 1885., a s obzirom na podatke iz 1884. godine, u župi Vidovice navodi se i mjesto Kopanice, s 313 katolika.

Prema podacima Imenika klera i župa za 1910. godinu u župi Vidovice pored ostalih mjesta spominje se i mjesto Kopanice s 432 katolika i 224 pravoslavca,a u Šematizmu za 1932. godinu, a s obzirom na podatke iz 1931., u župi Vidovice se spominje i mjesto Kopanice, sa 612 katolika i 293 pravoslavca.

U Šematizmu za 1961. godinu, a prema podacima iz 1959., u župi Vidovice se spominje se naselje Kopanice, sa 748 katolika.

Dekretom Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog br. 1429/78. od 12. listopada

1978., na dijelu župe Vidovice utemeljena je nova samostalna kapelanija Kopanice. Samostalnom župom Kopanice su službeno proglašene 29. rujna 1979., a prema dekretu br. 1249/79 od 17. rujna 1979. nebeski zaštitnik župe je sv. Mihovil arkanđel, koji se slavi 29. rujna. Crkva je izgrađena još 1973. godine.

U ratu od kraja svibnja do polovine listopada 1992. godine srpski ekstremisti oštetili su župnu crkvu, a župnu kuću opljačkali i demolirali. Sve Hrvate katolike s područja župe protjerali su. Postrojbe Hrvatskog vijeća obrane (HVO) oslobodile su Kopanice krajem listopada 1992. godine

Župi sv. Mihovila arkanđela u Kopanicama pripada samo naselje Kopanice.

Župa Sv. Mihovila arkanđela

Kopanice

BiH 76275 Vidovice