ŽUPA FOČA

2492

Foča se nalazi u Bosanskoj Posavini (sjeverna Bosna), 16 km sjeverozapadno od Doboja na sredini puta Derventa-Doboj.

Prema mišljenju nekih povjesničara, na području današnje župe Foča nalazila se stara župa Trstivica. U izvješću fra Marijana Pavlovića, tj. bosanskih franjevaca fra Jure iz Neretve i fra Pavla Papića iz 1623. godine, navodi se da župa Trstivica pripada samostanu u Kraljevoj Sutjesci (Curia Bani).

Biskup fra Pavle Dragičević u svom izvješću navodi da su župi Velika godine 1742. pored ostalih mjesta pripadala i Foča, koja je imala 13 katoličkih kuća i 129 katolika i Komarica, koja je imala 5 katoličkih kuća i 40 katolika.

U izvješću apostolskog vikara biskupa fra Marijana Bogdanovića iz 1768. godine u župi Velika pored ostalih navode se i sljedeća mjesta: Foča – 37 katoličkih kuća i 486 katolika, Johovac – 22 katoličke kuće i 164 katolika, te Komarica – 17 katoličkih kuća i 187 katolika.

Župa Foča kraj Dervente utemeljena je 1839. godine odvajanjem od župe Modran (Plehan). Nije posve sigurno od kada postoji kao kapelanija: od 1796. ili 1799. godine, ili pak od 1808., kada su se počele voditi matice. Fočanska župa dugo je obuhvaćala i teritorij današnjih župa Cer i Sočanica. U 17. stoljeću fočansko je područje potpadalo pod župu Sočanica, a možda jednim dijelom i pod obližnju župu Majevac. Krajem 17. st. Za Bečkog rata, cijeli je kraj opustio zbog iseljavanja Hrvata katolika u Prekosavlje.

Do ponovnog oživljavanja katoličanstva dolazi tridesetih i četrdesetih godina 18. stoljeća. Godine 1856. u fočanskoj je župi izgrađena kapelica, na čijem je mjestu 1876. podignuta skromna drvena crkva od šepera (danas je to kapela sv. Roka). Ta je crkva opstala do 1933. kada je na brežuljku Kunara započela gradnja nove (34 m x 12,5 m), koja je dovršena 1942. godine. Tom je prilikom odvajanjem od župe Foče osnovana nova župa Cer. Zaštitnik župe do 1954. godine bio je sv. Rok, a od tada Prečisto Srce Marijino.

U župi Foča do rata 1992. godine nalazila se kuća Školskih sestara franjevki bosansko-hrvatske provincije. S gradnjom najnovije župne crkve počelo se 1990. Godine 1992. srpski su ekstremisti novu nedovršenu župnu crkvu i kuću srušili, a filijalne crkve u Bukovcu i Johovcu spalili. Teško su oštećene kapelice u Foči Gornjoj i zavjetna kapelica sv. Roka u Foči. A svi Hrvati katolici protjerani su.

Na Uskrs, 15. travnja 2001., na brdu Kunara blagoslovljen je privremeni toranj sa zvonom. Tako se nakon gotovo 9 godina ponovno začuo zvuk zvona na ovom području.

Župi Foča kraj Dervente pripadaju sljedeća naselja: Bukovac (filijalna crkva), Foča, Johovac (filijalna crkva), Komarica (dio), Prnjavor (dio) i Vranduk.

Župa Srca Marijina

BiH 74218 FOČA kod Dervente