ŽUPA VELIKI PRNJAVOR – SOČANICA

2651

Sočanica se nalazi u Bosanskoj Posavini u blizini starog puta Derventa – Doboj (poznatijeg kao “Stara cesta”). Udaljena je 6 km zračnom crtom od Dervente u smjeru juga.

U Sočanici je postojala srednjovjekovna nekropola, a na jednom od stećaka bio je natpis bosančicom: “Asie greb Cej.”

Kod obitelji Tipurić iz Velikog Prnjavora sve do početka Drugoga svjetskog rata stajale su – kako bilježi Juro Vuletić – “zidine neke starinske crkvice u duljini od jedno osam metara s odgovarajućom širinom. Zidine strše nad zemljom jedno pola metara, ali su sa sjevera i iztoka već razorene i to se vidi da su svježe izkopine.” Za kamenu ploču Vuletić navodi da je duža od pola metra i malo manje šira. Dalje navodi: “Uzmem ploču na krilo. Preko nje su izpisana četiri retka starobosančicom. Gledao sam dugo. Neka rieč odkrnjena na početku, neka na kraju ploče, po srijedi opet izjelo vrieme i vlaga – niti jednu riječ nisam mogao pročitati.”

Fra Tomo Ivković, skradinski biskup i administrator Bosne, izvješćuje o krizmanim osobama i vizitiranim mjestima u Bosni i Slavoniji između 1626. i 1630. godine. Između ostalih, biskup navodi i mjesto zvano Cocianiza (Sočanica), s 590 krizmanih osoba.

U izvješću Svetoj Stolici o prilikama u Bosni i Slavoniji, biskup fra Jeronim Lučić navodi da je 30. srpnja 1637. u mjestu Seocianiza uz sudjelovanje osam fratara krizmao 479 osoba. Biskup navodi da na groblju postoje tragovi stare crkve i da župa ima crkvu, a da je pod upravom sutješkoga samostana.

U izvješću poslanom Svetom zboru za promidžbu vjere u Rim, biskup fra Marijan Maravić navodi da je u župi Seočanici 3. lipnja 1648. krizmao 1268 vjernika. Biskup navodi da je župa Seočanica pripadala samostanu Male braće Sutjeska.

U izvješću iz 1675. godine (o kanonskom pohodu Bosni između 1672. i 1675.) dostavljenom Svetoj Stolici u Rim, biskup fra Nikola Olovčić-Ogramić navodi da je župa Seočanica 8. prosinca 1672. godine imala 1400 vjernika, a da je krizmao 913 vjernika i da župa nema crkvu.

Godine 1686. fra Grgo Zgošćanin u Prekosavlje je izveo 4000 katolika iz župe Seočanica.

Prema popisu biskupa fra Augustina Miletića iz 1813. godine u kapelaniji Foča kraj Dervente između ostalih navode se i mjesta Prnjavor, s 15 katoličkih kuca i 117 katolika, a od toga je bilo 76 odraslih osoba i 41 dijete, i Seočanica, s 36 katoličkih kuca i 282 katolika, a od toga je bilo 179 odraslih osoba i 103 djeteta.

U Šematizmu Bosne Srebrene za 1856., a prema podacima iz 1855. godine, u župi Foča između ostalih mjesta navode se i Pernjavor, s 15 katoličkih obitelji i 137 katolika, te Seočanica, s 32 katoličke obitelji i 315 katolika.

Prema Šematizmu za 1864. godinu u župi Foča između ostalih spominju se i mjesta Prnjavor (17 katoličkih obitelji i 131 katolik) i Seočanica (35 katoličkih obitelji i 313 katolika), a u Šematizmu za 1877. godinu, također u župi Foča, navodi se da je Prnjavor imao 12 katoličkih obitelji i 110 katolika, dok je Seočanica imala 29 katoličkih obitelji i 268 katolika.

U Imeniku klera i župa za 1885., a prema podacima iz 1884. godine, u župi Foča navode se i mjesta Prnjavor, sa 121 katolikom, te Seočanica, s 320 katolika. Imenik klera i župa za 1910. godinu u župi Foča navodi i mjesta Prnjavor (121 katolik) i Seočanicu (320 katolika).

Prema Šematizmu za 1932., a s obzirom na podatke iz 1931. godine, u župi Foča između ostalih navode se i sljedeća mjesta: Prnjavor Mali (34 katolika i 479 pravoslavaca), Prnjavor Veliki (597 katolika i 7 pravoslavaca), Sočanica Mala (273 katolika, 212 pravoslavaca i 7 muslimana) i Sočanica Velika (17 katolika, 1459 pravoslavaca i 3 muslimana).

Današnja župa obnovljena je 1967. godine odvajanjem pojedinih naselja od župa Foča i Cer. Župna crkva sv. Ante Padovanskoga sagrađena je 1972. godine. Nova župna kuća građena je od 1971. do 1972. godine.

Godine 1986., po odobrenju Ordinarijata vrhbosanskog, župa je promijenila ime u Veliki Prnjavor/Sočanica.

Tijekom rata 1992.-1995., tj. u drugoj polovini 1992. godine, srpski su ekstremisti župnu crkvu i kuću demolirali tako da su ostali samo zidovi, a sve Hrvate katolike protjerali.

Župi sv. Ante Padovanskoga u Velikom Prnjavoru/Sočanici pripadaju sljedeća naselja: Mala Sočanica, Mišinci (dio) i Veliki Prnjavor (dio).

Župa Sv. Antuna Padovanskoga

Sočanica, Komarica 243

BiH 74418 SOČANICA