ŽUPA BRUSNICA VELIKA

3032

Brusnica se nalazi u Bosansko] Posavini (sjeverna Bosna), na prometnici uz desnu obalu Save između Svila ja i Bosanskoga Broda. Udaljena je oko 15 km zračnom crtom istočno od Bosanskoga Broda.

Prema mišljenju nekih povjesničara, na području današnje župe Brusnica nekada su bili dijelovi stare župe Vinske. Fra Tomo Ivković, skradinski biskup i administrator Bosne, izvješćuje o krizmanim osobama i vizitiranim mjestima u Bosni i Slavoniji između 1626. i 1630. godine. Između ostalih mjesta biskup navodi i Vinsku (Vinsca), s 385 krizmanih osoba.

U izvješću iz 1650. godine (o pohodu Bosni između 1645. i 1650.) poslanom Svetom zboru za promidžbu vjere u Rim, biskup fra Marijan Maravić navodi da je u župi Vinska, koja je pripadala samostanu Male braće Sutjeska, 21. svibnja 1648. krizmao 192 vjernika.

Prema popisu biskupa fra Augustina Miletića iz 1813. godine u župi Podvučijak između ostalih navode se i sljedeća mjesta: Brusnica – 15 katoličkih kuća i 127 katolika, a od toga je bilo 68 odraslih osoba (koje se pričešćuju) i 59 djece (nepričešćenih), i Vrela – 19 katoličkih kuća i 120 katolika, a od toga su bile 72 odrasle osobe (koje se pričešćuju) i 48 djece (nepričešćenih).

U Šematizmu Bosne Srebrene za 1856. godinu, a prema podacima iz 1855., u kapelaniji Potočani pored ostalih spominje se i mjesto Brusnica, s 27 katoličkih obitelji i 192 katolika, a Šematizam za 1864. godinu navodi da je župi Žeravac pripadalo i mjesto Vrila, s 25 katoličkih obitelji i 190 katolika. Isti Šematizam u župi Potočani spominje i mjesto Brusnicu, s 37 katoličkih obitelji i 206 katolika.

Prema Šematizmu za 1877. godinu u župi Žeravac pored ostalih mjesta spominju se i Vrila, s 30 katoličkih obitelji i 165 katolika, a prema istom Šematizmu u župi Svilaj nalazimo i mjesto Brusnicu, s 50 katoličkih obitelji i 331 katolikom.

U Imeniku klera i župa za 1885. godinu, a prema podacima iz 1884., u župi Žeravac pored ostalih mjesta nalazimo i Vrila (170 katolika) te Vučjak i Dobru vodu (286 katolika), a prema istom Imeniku u župi Svilaj spominje se i mjesto Brusnica, s 450 katolika.

Prema Imeniku klera i župa za 1910. godinu u župi Žeravac pored ostalih spominju se i sljedeća mjesta: Vrela (305 katolika i 300 pravoslavaca) te Vučjak i Dobra voda (424 katolika i 200 pravoslavaca), a isti Imenik u župi Svilaj Donji navodi i mjesto Brusnicu, sa 600 katolika i 284 pravoslavca.

Župa Brusnica utemeljena je 1910. godine odvajanjem pojedinih naselja od župa Svilaj i Žeravac. Prva župna crkva posvećena Imenu Marijinu sagrađena je 1911. godine, ali je u potresu uništena do temelja. Gradnja nove župne crkve Rođenja BDM započela je 22. kolovoza 1966., a posvećena je 27. svibnja 1973. godine. Nova župna kuća građena je od 1960. do 1962. godine.

U župi su od 1959. do 1963. godine djelovale časne sestre Družbe služavki Malog Isusa.

Tijekom rata 1992.-1995., tj. u drugoj polovini 1992. godine, srpski su ekstremisti župnu crkvu minirali, a župnu kuću i vjeronaučnu dvoranu spalili. Kapele u Čitluku i Dobrim Vodama spalili su, a sve Hrvate katolike protjerali.

Župi Rođenja BDM u Brusnici pripadaju sljedeća naselja: Brusnica, Begići, Čitluk i Riječani.

Župa Rođenja BDM

Brusnica

BiH 74450 BOSANSKI BROD