ŽUPA NOVO SELO

2630

Novo Selo, nekad zvano Otočak, nalazi se u Bosanskoj Posavini, pored magistralne prometnice Doboj – Derventa – Bosanski Brod. Udaljeno je 7 km zračnom crtom južno od Bosanskoga Broda.

U Šematizmu Bosne Srebrene za 1856. godinu, a prema podacima iz 1855., u župi Koratje između ostalih mjesta spominju se i Lušćani (35 katoličkih obitelji i 195 katolika) te Otočak (24 katoličke obitelji i 191 katolik). Šematizam za 1864. godinu navodi da su mjesta Lužčani (39 katoličkih obitelji i 246 katolika) i Otočak (30 katoličkih obitelji i 222 katolika) pripadala kapelaniji Brood.

Prema Šematizmu Bosne Srebrene za 1877. godinu u kapelaniji Brod između ostalih mjesta spominju se i Lužčani, s 48 katoličkih obitelji i 306 katolika, te Otočak, s 40 katoličkih obitelji i 302 katolika.

U Imeniku klera i župa za 1885. godinu, a prema podacima iz 1884., u župi Brod između ostalih spominje se i mjesto Novoselo/Otočak, s 510 katolika, dok se u Imeniku klera i župa za 1910. godinu u istoj župi također spominje mjesto Novoselo, s 869 katolika i 407 pravoslavaca.

Dekretom nadbiskupa dr. Josipa Stadlera od 12. veljače 1911. utemeljena je nova župa Novo Selo odvajanjem pojedinih naselja od župe Bosanski Brod. Župa Novo Selo tada je imala više od 250 katoličkih domaćinstava.

Odlukom Biskupskoga ordinarijata od 6. svibnja 1913. godine, za nebeskoga zaštitnika novoselske župe određeno je Presveto Srce Isusovo.

Prva crkva u Novom Selu bila je daščara sa zvonikom, čija je izgradnja počela još 1906. godine. Godine 1911. izgrađen je župni stan, crkva je preuređena, tako da je novo zvono prvi put odjeknulo s novog drvenog zvonika 23. lipnja 1912. Zanimljivo je napomenuti da su Novoseljani još 1882. godine počeli graditi župni stan, tj. kuću na drvenim stupovima – “čardak na kat”. Kako Nadbiskupija nije imala slobodnih svećenika, nije se mogla osnovati župa pa je kuća pretvorena u osnovnu školu, u kojoj je nastava počela u jesen 1886. godine.

Krajem 1918. godine pokrenuta je zamisao za izgradnjom nove ciglom zidane crkve. Budući da je prvo zvono oduzeto za ratne potrebe 1917. godine, Novoseljani su kupili novo zvono 3. svibnja 1923. Iako nedovršena, nova crkva počela se koristiti u studenome 1924. godine. U crkvenom dvorištu, umjesto staroga župnog stana, šezdesetih godina izgrađena je kuća na kat koja je služila kao župni ured i stan novoselskog župnika.

U župi je djelovalo Žensko društvo Presvetog Sakramenta zvano Oltarsko društvo (osnovano 1928. godine), Križarsko bratstvo (osnovano 8. kolovoza 1937.) i Djevojačko društvo Presvetoga Srca Isusova (osnovano u lipnju 1938.).

Tijekom rata 1992.-1995., tj. u drugoj polovini 1992. godine, srpski su ekstremisti župnu crkvu, kuću i vjeronaučnu dvoranu minirali i srušili, a sve Hrvate katolike protjerali.

Župi Presvetoga Srca Isusova u Novom Selu pripadaju sljedeća naselja: Novo Selo, Luščani i Zborište.

Župa Presvetog Srca Isusova, Novo Selo

BiH 74454 GORNJE KOLIBE