ŽUPA KREPŠIĆ

2915

Krepšić se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Bosanske Posavine, nedaleko od rijeke Save, 15 km sjeverozapadno od Brčkog, na prometnici Županja – Orašje – Lončari – Brčko.

Prema popisu biskupa fra Augustina Miletića iz 1813. godine u župi Zovik između ostalih navodi se i mjesto Krepšić, s 21 katoličkom kućom i 142 katolika, a od toga su bile 92 odrasle osobe (koje se pričešćuju) i 50 djece (nepričešćenih).

Prema podacima Šematizma Bosne Srebrene za 1864. godinu u župi Ulice navodi se naselje Krevšić, s 21 katoličkom obitelji i 194 katolika, a u Šematizmu za 1877. godinu u župi Gorice spominje se i naselje Krevšić, s 15 katoličkih obitelji i 150 katolika.

Prema Imeniku klera i župa za 1885., a s obzirom na podatke iz 1884. godine, u župi Gorice nalazimo naselje Krepšić, sa 185 katolika, a prema Imeniku klera i župa za 1910. godinu također u župi Gorice nalazimo naselje Krepšić, sa 199 katolika i 367 pravoslavaca.

U Šematizmu za 1932., a prema podacima iz 1931. godine, u župi Gorice navodi se i naselje Krepšić, s 340 katolika, 362 pravoslavca i 8 muslimana, a prema Šematizmu za 1961., koji donosi podatke iz 1959. godine, također u župi Gorice nalazimo naselje Krepšić, s 544 katolika.

Dekretom Nadbiskupskog ordinarijata br. 1601/75. od 15. rujna 1975. utemeljena je nova župa Krepšić, do tada samostalna kapelanija župe Gorice. Krepšić je bio samostalna kapelanija od 1972. godine. Prilikom osnutka nove župe Krepšiću je pripojeno selo Drenava (34 kuće) iz župe Ulice.

Radovi na župnoj crkvi dimenzija 20 m x 20 m s tornjem visine 19,5 m počeli su 27. svibnja 1972., a crkva je svečano posvećena 5. listopada 1980. Nova župna kuća sagrađena je već 1974. godine.

Tijekom rata 1992.-1995. godine župnu crkvu i ostale crkvene objekte srpski su ekstremisti razorili, a Hrvate katolike protjerali.

Djelomična obnova župne crkve u Krepšiću završena je 2001. godine.

Župa Kraljice Krunice

BiH 76212 KREPŠIĆ