ŽUPA GORICE

2413

Gorice se nalaze u sjeveroistočnom dijelu Bosanske Posavine, nedaleko od rijeke Save, 10 km sjeverozapadno od Brčkog, na prometnici Županja – Orašje – Lončari – Brčko.

U turskom popisu Zvorničkog sandžaka iz 1533. godine u nahiji Koraju spominje se selo Rahić, s 27 kuća, 6 neoženjenih, 3 baštine i 1 primićurom.

Biskup fra Pavle Dragičević u svome izvješću navodi da je župi Bijela, godine 1742., pored ostalih pripadalo i mjesto Gorice, s 10 katoličkih kuća i 57 katolika, a od toga je bilo 40 odraslih osoba (koje se pričešćuju) i 17 djece (nepričešćenih).

U izvješću apostolskog vikara biskupa fra Marijana Bogdanovića iz 1768. godine u župi Štrepci pored ostalih mjesta navodi se i mjesto Gorice, s 30 katoličkih kuća i 188 katolika, a od toga je bilo 116 odraslih osoba i 72 djece.

Prema popisu biskupa fra Augustina Miletića iz 1813. godine u župi Zovik između ostalih navode se i sljedeća mjesta: Gorice i Ulice – ukupno 73 katoličke kuće i 464 katolika, a od toga je bilo 296 odraslih osoba i 168 djece, te Rahić i Vitanovići -45 katoličkih kuća i 413 katolika, a od toga je bilo 276 odraslih osoba i 137 djece.

U Šematizmu Bosne Srebrene za 1856., a prema podacima iz 1855. godine, u župi Ulice pored ostalih spominju se i sljedeća naselja: Gorice (44 katoličke obitelji i 346 katolika) i Raić (36 katoličkih obitelji i 368 katolika), a prema podacima Šematizma Bosne Srebrene za 1864. godinu također u župi Ulice nalazimo naselja: Gorice (38 katoličkih obitelji i 240 katolika) i Raić (38 katoličkih obitelji i 346 katolika).

Župa Gorice utemeljena je 1869. godine odvajanjem od župe Ulice kao mjesna kapelanija. Od toga vremena vodi svoje matice. Prva župna crkva sagrađena je 1889., a druga 1912. godine.

Tijekom rata 1992.-1995. godine župnu crkvu i ostale crkvene objekte srpski su ekstremisti razorili, a Hrvate katolike protjerali.

Župi sv. Ante Pustinjaka u Goricama danas pripadaju sljedeća naselja: Gorice, Lipovac i Rahić Donji.

Župa sv. Ante Pustinjaka

BiH 76212 KREPŠIĆ