ŽUPA POLJACI

2802

Poljaci se nalaze u sjeveroistočnom dijelu Bosanske Posavine, a udaljeni su oko 25 km zračnom crtom jugozapadno od Brčkog.

Na području današnje župe, na lokalitetu Ljeskovac, istraženo je naselje iz kasnog brončanog doba. Lokalitet se nalazi na lijevoj obali Tinje, na blagom uzvišenju, a na vrhu brežuljka je suvremeno groblje.

U turskom popisu Zvorničkog sandžaka iz 1533. godine u nahiji Koraj spominje se selo Skakava, sa 7 hrišćanskih kuća, 2 neoženjenih, 2 baštine i 1 primićurom te s 2 muslimanske kuće i 1 neoženjenim.

Biskup fra Pavle Dragičević u svome izvješću navodi da je župi Bijela, godine 1742., pored ostalih mjesta pripadalo i mjesto Skakava Donja, s 15 katoličkih kuća i 99 katolika, a od toga su bile 63 odrasle osobe (koje se pričešćuju) i 36 djece (nepričešćenih).

U izvješću apostolskog vikara biskupa fra Marijana Bogdanovića iz 1768. godine u župi Bijela pored ostalih navodi se i mjesto Skakava, s 24 katoličke kuće i 191 katolikom, a od toga je bila 141 odrasla osoba i 50 djece.

Prema popisu biskupa fra Augustina Miletića iz 1813. godine u župi Dubrave između ostalih mjesta navode se i Blaževo i Bijela, s 91 katoličkom kućom i 626 katolika, a od toga je bilo 385 odraslih osoba i 241 dijete (nepričešćeno), te Skakava Donja i Gornja, s 92 katoličke kuće i 676 katolika, a od toga je bilo 437 odraslih osoba i 239 djece.

U Šematizmu Bosne Srebrene za 1856., a prema podacima iz 1855. godine, u župi Dubrave navode se sljedeća naselja: Blaževići – 20 katoličkih obitelji i 142 katolika, Četnica (31, 238), Poljaci (23, 210) i Skakava-doljna (50, 390), a prema podacima Šematizma za 1864. godi­nu u župi Dubrave nalazimo sljedeća naselja: Blažević – 19 katoličkih obitelji i 132 katolika, Četnica (32, 222), Poljaci (22, 207) i Skakava-doljna (54, 394).

Šematizam Bosne Srebrene za 1877. godinu u župi Dubrave navodi sljedeća naselja: Blaževići – 16 katoličkih obitelji i 121 katolik, Četnica (22,169), Poljaci (22, 248) i Skakava-doljna (36, 263).

U Imeniku klera i župa za 1885., a prema podacima iz 1884., u župi Dubrave navode se i naselja Blaževići (89 katolika), Četnica (169), Poljaci (257) i Skakava donja (338), a u Imeniku klera i župa za 1910. godinu u župi Dubrave nalazimo sljedeća naselja: Blaževac (125 katolika i 57 pravoslavaca), Četnica (215 katolika i 178 pravoslavaca) i Skakava dolnja (950 katolika). Prema Imeniku klera i župa za 1910. župi Ulice pripadalo je naselje Bašča, s 95 katolika.

Župa Poljaci utemeljena je 20. travnja 1926. godine odvajanjem pojedinih naselja od župa Dubrave i Ulice. Od tada župa vodi svoje matice. U trenutku osnivanja imala je 113 kuća i 1031 vjernika.

Prva drvena crkva sagrađena je 1926. godine. Druga župna crkva građena je od 1961. do 1963. godine.

Sadašnja župna crkva građena je 2000. i 2001. godine.

Prva župna kuća izgrađena je još 1925. godine. Druga župna kuća građena je od srpnja do Snježne Gospe 1969., kada je useljena. Sadašnja župna kuća obnovljena je 1998. i 1999. godine.

Tijekom rata 1992.-1995. godine župnu crkvu i ostale crkvene objekte srpski su ekstremisti teško oštetili, a Hrvate katolike protjerali.

Župa Snježne Gospe, Poljaci

BiH 76205 SEONJACI