ŽUPA DOMALJEVAC

2595

Domaljevac se nalazi u sjevernom dijelu Bosanske Posavine, uz rijeku Savu, 7 km istočno od Bosanskog Šamca.

U izvješću apostolskog vikara biskupa fra Marijana Bogdanovića iz god. 1768. u župi Bijela pored ostalih mjesta navodi se i mjesto Domaljevac, s 14 katoličkih kuća i 88 katolika, od toga je bilo 50 odraslih osoba (pričešćenih) i 38 djece (nepričešćenih).

Prema popisu biskupa fra Augustina Miletića iz 1813. godine u župi Tolisa između ostalih mjesta navodi se i mjesto Domaljevac s 49 katoličkih kuća i 370 katolika, a od toga je bilo 214 odraslih osoba i 156 djece.

U Šematizmu Bosne Srebrene za 1856., a prema podacima iz 1855. godine, u župi Tolisa izmedu ostalih mjesta spominje se mjesto Domaljevac, sa 110 katoličkih obitelji i 984 katolika.

Župa Domaljevac nastala je kao kapelanija 1860. (1861.?) godine odvajanjem od župe Tolisa i dijelom od župe Tišina. Od tada ima matične knjige, a župom je proglašena 1864. godine. Sve do gradnje župne crkve 1894. godine služila je drvena crkvica sv. Ane, podignuta 1869. godine. Gradnja današnja crkve započela je u jesen 1979. godine i trajala je više godina.

Na mjestu prvotne župne kuće izgrađena je nova 1880. godine, koja je bila u uporabi gotovo pola stoljeća. Nova župna kuća podignuta je podignuta je 1927., ali je dva puta nadograđivana, 1972. i 1987. godine.

Tijekom rata 1992.- 1995. srpski su ekstremisti više puta pogodili župnu crkve i lakše je oštetili, a dio Hrvata katolika protjerali su s područja župe.

U župi danas djeluju Školske sestre franjevke provincije bosansko-hrvatske.

Župi sv. Ane u Domaljevcu pripadaju sljedeća naselja (lokalni nazivi): Crkvena, Ćoškovići-Pejići, Kališta, Matić Mala, Novo Naselje, Posavačka, Turjak-Josići, Turjak, Srimac i Struga.

Župa sv. Ane

Svete Ane 19

BiH 76233 DOMALJEVAC