ŽUPA ORAŠJE

1782

Orašje je grad i središte istoimene općine na krajnjem sjeveroistoku Bosne i Hercegovine na rijeci Savi. Temeljem dekreta (br. 1282/2006 od 4. studenoga 2006.) vrhbosanskoga nadbiskupa Vinka kardinala Puljića odvajanjem od župe Tolise utemelje na je nova župa Orašje. Gradnja današnje župne crkve započela je još 1998., a dovršena je 2005. godine. Na području župe postoji samo groblje u vlasništvu Općine Orašje. Župom upravljaju franjevci Bosne Srebrene, a čini je naselje Orašje i Dusine.

Prema podacima od 31. prosinca 2014. župa Orašje imala je 437 domaćinstava s 1310 katolika. Broj domaćinstava i katolika bio je ovakav: Orašje 403 domaćinstava s 1211 katolika i Dusine 34 domaćinstva sa 99 katolika.

Župa bl. Alojzija Stepinca, Orašje

  1. ulica b.b.

BiH 76270 ORAŠJE