ŽUPA BUKOVICA

2600

Bukovica se nalazi na sjeveru Bosne, u Bosanskoj Posavini, nedaleko od sporedne prometnice Dugo Polje – Kulina – Polje pa dalje Derventa ili Bosanski Brod. Udaljena je oko 15 km zračnom crtom od Dervente u smjeru sjeveroistoka.

Na desnoj obali potoka Glogovica u Podnovlju pronađeni su temeljni kamen i ostaci srednjovjekovne crkve te grobovi s kamenim pločama.

U Šematizmu Bosne Srebrene za 1856. godinu, a prema podacima iz 1855., u župi Plean između ostalih spominju se i sljedeća mjesta: Bukovica (32 katoličke obitelji s 206 katolika) i Kulina (30 katoličkih obitelji s 208 katolika). Šematizam za 1864. godinu u župi Žeravac između ostalih mjesta navodi Bukovicu (31 katolička obitelj s 246 katolika) i Kulinu (27 katoličkih obitelji s 213 katolika).

Prema Šematizmu za 1877. godinu u župi Žeravac između ostalih spominju se i sljedeća mjesta: Bukovica (47 katoličkih obitelji s 269 katolika) i Kulina (34 katoličke obitelji s 295 katolika).

U Imeniku klera i župa za 1885. godinu, a prema podacima iz 1884., u župi Žeravac između ostalih nalazimo i mjesta Bukovicu (311 katolika) i Kulinu (335 katolika), dok Imenik klera i župa za 1910. godinu u župi Žeravac navodi Bukovicu, s 531 katolikom i 160 muslimana, i Kulinu, s 540 katolika i 80 pravoslavaca.

Prema Šematizmu za 1932., a s obzirom na podatke iz 1931. godine, u župi Žeravac nalazimo sljedeća mjesta: Bukovica katolička (626 katolika), Bukovica srpska (42 katolika i 229 pravoslavaca), Glogovica (7 katolika, 18 grkokatolika, 799 pravoslavaca i 1 musliman), Kulina (674 katolika i 75 pravoslavaca) i Podnovlje (108 katolika, 1 grkokatolik i 995 pravoslavaca).

Župa Bukovica utemeljena je 1939. godine odvajanjem od župe Žeravac. Nova župna crkva građena je od 1964. do 1966. godine u naselju Velika Bukovica. Na području župe nalazi se najstarije groblje “Buban”, koje je zbog svoga zemljopisnog položaja i u tursko doba bilo pogodno za misna slavlja i kršćanske pokope.

Tijekom rata 1992.-1995., tj. u drugoj polovini 1992. godine, srpski su ekstremisti župnu kuću teško oštetili, a župnu crkvu minirali i srušili do temelja. Svi Hrvati katolici s područja župe protjerani su.

Župi sv. Ante Padovanskoga u Bukovici pripadaju sljedeća naselja (lokalni nazivi): Bukovica Mala i Velika, Buban, Kulina (dio) i Podnovlje (dio).

Župa sv. Ante Padovanskog

Bukovica 111

BiH 74415 KULINA