ŽUPA GORNJA MOČILA-SIJEKOVAC

2768

Sijekovac se nalazi u Bosanskoj Posavini (sjeverna Bosna), na magistralnoj prometnici Doboj – Derventa – Bosanski Brod. Udaljen je 3 km od Bosanskoga Broda u smjeru Dervente.

Prema Šematizmu Bosne Srebrene za 1864. godinu u kapelaniji Brod između ostalih navodi se i mjesto Sikovac, s 10 katoličkih obitelji i 86 katolika, a u Šematizmu za 1877. godinu, također u kapelaniji Brood spominje se i mjesto Lužčani, s 48 katoličkih obitelji i 198 katolika.

U Imeniku klera i župa za 1885. godinu, a prema podacima iz 1884., u župi Brod između ostalih mjesta nalazimo i mjesto Močila, s 221 katolikom, a prema Imeniku klera i župa za 1910. godinu u župi Bosanski Brod spominju se i mjesta Gornja Močila (307 katolika i 89 pravoslavaca) i Siekovac (209 katolika, 60 pravoslavaca i 458 muslimana).

Prema Šematizmu za 1932., a s obzirom na podatke iz 1931. godine, u župi Bosanski Brod između ostalih mjesta navode se i Gornja Močila, s 383 katolika i 50 pravoslavaca, i Sijekovac, s 552 katolika, 1 grkokatolikom, 262 pravoslavca, 7 protestanata i 497 muslimana.

U Šematizmu za 1961., a prema podacima iz 1959. godine, u župi Bosanski Brod spominju se i naselja Gornja Močila (516 katolika) i Sijekovac (421 katolik).

Dekretom Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog br. 1478/81. od 16. prosinca 1981. osnovana je nova župa Gornja Močila/Sijekovac na teritoriju koji je odvojen od župa Bosanski Brod i Novo Selo.

Prvotni zaštitnik župe bio je sv. Anto Padovanski. Župna crkva sagrađena je 1985. godine.

Tijekom rata 1992.-1995., tj. u drugoj polovini 1992. godine, srpski su ekstremisti župnu crkvu minirali i srušili, župnu kuću opljačkali, demolirali i uništili, a svi Hrvati katolici protjerani su.

Obnova župne kuće i župnog centra počela je tijekom 2002. godine.

Župi Gornja Močila/Sijekovac pripadaju sljedeća naselja: Gornja Močila, Sijekovac i Luščani/Novo Selo.

Župa Sv. Ante Padovanskoga

Gornja Močila bb

BiH 74450 BOSANSKI BROD