1. studenoga: SVI SVETI

879

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati: „Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi! Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrde! Blago čistima srcem: oni će Boga gledati! Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati! Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu proti vas! Radujte se i klčite: velika je plaća vaša na nebesima. Ta progonili su tako proroke prije vas!“ (Mt 5,1-12).

__________

 Na blagdan Svih svetih spominjemo se one naše braće i sestara koji su postigli nebesku slavu. Oni su nam uzor jer su tako mudro živjeli da su svoju volju znali uskladiti s Božjom voljom. Oni su nam kod Boga zagovornici, jer su najbliži Božji miljenici.

Dok danas slavimo svete, svetima proglašene ili neproglašene, mislimo i na svoje pokojnike. Vjerujemo da su i oni u njihovu društvu u nebu, a ako još moraju dati zadovoljštinu za učinjene grijehe, onda su u čistilištu; zato molimo da im se Bog smiluje i što prije ih uzme k sebi u raj. Tako se današnji blagdan povezuje, u praksi stapa, sa sutrašnjim Dušnim danom.

Blagdan Svih svetih, povezan s Dušnim danom, navodi nas na pojačano razmišljanje o čovjekovu, dakle i o našem, životu i smrti. Mnogi sveti su i svoje ovozemaljske živote žrtvovali da bi mogli sretno u vječnosti živjeti. Znademo da je bilo i svetih koji su strepili za svoju sudbinu poslije smrti.

Razmišljajući o svojim pokojnicima, znamo da su bili Ijudi s ljudskim slabostima, pa smo zabrinuti za njihov spas i usrdno se molimo da im Bog bude milosrdan. Ako im za života nismo bili dobri i zahvalni – ili iskreno priznajemo da smo im trebali biti još bolji – to nas žalosti pa onda još usrdnije za njih molimo.

Nameću nam se danas misli i ozbiljna pitanja posebno o našem životu i smrti: zavrjeđujem li ja ovakvim životom, kakvim živim, Božje milosrđe i spasenje? Kada ću i ja morati umrijeti, kakvu bolest prije podnijeti, što sve prije smrti pretrpjeti, možda i nezbrinut biti? Ili će moja smrt biti tako nenadana i brza da ne ću moći ni reći: Bože, smiluj se meni grješniku, oprosti mi i uzmi me k sebi?! Četiri posljednje stvari nas snažno zaokupljaju: smrt, sud, pakao ili nebesko Kraljevstvo.

Sveti, kojih se danas spominjemo, naša su utjeha, jer su nam pokazali kako se može živjeti vjerujući u Božju dobrotu – i onda sam biti svima dobar; vjerujući u Božje milosrde – i onda u svojoj ljudskoj slabosti ostati miran.

Krist Gospodin, naš Spasitelj i naš Sudac, upoznao nas je kako se dolazi u njegovo Kraljevstvo. I današnje evanđelje nam to kazuje. Čuli smo ga. Prisjetimo ga se svojim riječima i promotrimo ukratko njegov smisao: komu, dakle, pripada – prema Isusovim riječima – Kraljevstvo Božje?

Kraljevstvo Božje pripada: siromašnima duhom.

Osjećam li se ja siromašan pred Bogom i ljudima jer priznajem da sve Bogu dugujem i za sve njemu trebam biti zahvalan?

Kraljevstvo Božje pripada: ožalošćenima.

Čini li me grijeh moj i grijeh drugih ljudi žalosnim, boli li me zlo i nevolja bilo čija i bilo koje vrste?

Kraljevstvo Božje pripada: krotkima.

Nanosim li drugome silu, teroriziram li ga, jesam li bezobziran i grub prema drugima? To ne čine krotki.

Kraljevstvo Božje pripada: onima što nepravdu trpe.

Galamim li kako samo drugi čine nepravdu, i to poglavito meni? Nanosim li je i ja komu? Boli li me to da ima toliko nepravdi?

Kraljevstvo Božje pripada: milosrdnima.

Jesam li blag sudac prema drugima? Imam li srca za potrebitoga? Kraljevstvo Božje pripada: čistima srcem.

Čime je moje srce ispunjeno? Što ga sve prlja? Kraljevstvo Božje pripada: mirotvorcima.

Pripadam li ja mirotvorcima ili agresivcima, kritikantima, svadljivcima, ogovarateljima?

Kraljevstvo Božje pripada: progonjenima zbog pravednosti.

Imam li ja neprilike jer ne dam za pravo onima koji su nezahvalni za učinjeno dobro, čak ga i ne priznaju?

Kraljevstvo Božje pripada: onima na koje se baca laž i kojima se čini zlo upravo zato što u svojem djelovanju slijede Isusov nauk? – Nalazim li se i ja među njima?

Braćo i sestre! Ako smo se prepoznali među onima kojima po Isusovim riječima pripada Kraljevstvo Božje, radujmo se i kličimo zahvalni Bogu! Ako pak ne, obratimo se! U svakom slučaju molimo sve svete da nam kod Boga isprose s njima u zajedništvu vječni život. Amen.