Papa Leon X. nazvao Hrvatsku ‘štitom i predziđem kršćanstva’

871

Bilo je to doba snažnog pritiska Turaka na Dalmaciju, kad se činilo da bi cijela ta pokrajina mogla pasti pod tursku vlast, kao što se to ranije dogodilo s Bosnom.

Dana 12. prosinca 1519. godine papa Leon X. počastio je našu obranu od Turaka Osmanlija time što je nazvao Hrvatsku ‘štitom i predziđem kršćanstva’. Papa je to učinio pred zborom kardinala u Rimu, prilikom prijema hrvatskog poslanika Tome Nigera, koji je donosio zastrašujuće vijesti o turskim napredovanjima. Naime, bilo je to doba snažnog pritiska Turaka na Dalmaciju, kad se činilo da bi cijela ta pokrajina mogla pasti pod tursku vlast, kao što se to ranije dogodilo s Bosnom.

Hrvatski su poslanici tih godina uporno obilazili europske dvorove pokušavajući ishoditi pomoć od stranih vladara. Na stranim su dvorovima s izrazitim žarom iznosili emocionalne govore, pomoću kojih su pokušavali uvjeriti tamošnje moćnike u teško stanje u našim krajevima. Ti su govori bili uredno saslušani, ali odaziv, nažalost, nije bio velik. Europski su vladari bili uglavnom zauzeti vlastitim unutarnjim problemima i međusobnim sukobima. Pomoć u obliku financiranja bila je uglavnom skromna.

Papa Leon X. bio je zanimljiva povijesna osoba. Rođen je u iznimno bogatoj i slavnoj obitelji Medici, koja je u to doba vladala Firencom. Primio je kvalitetno obrazovanje i smatran je učenim humanistom. Naročito se zanimao za umjetnost, pa je zapošljavao slavnog Rafaela, a u njegovo su vrijeme u Rimu živjeli i Leonardo da Vinci i Michelangelo Buonarotti. Papa se dopisivao i sa slavnim Erazmom Rotterdamskim.

Leon X. pokušavao je Hrvatskoj pomoći na više načina, i nije se radilo samo o moralnoj potpori poput navedenog nazivanja Hrvatske ‘štitom i predziđem kršćanstva’. Papa je pokušao organizirati križarski rat europskih vladara protiv Turaka. Po tom su planu njemački car i francuski kralj trebali povesti kršćansku kopnenu vojsku, dok bi Španjolska i Engleska osigurale ratnu flotu. Zbog razjedinjenosti europskih vladara plan nije uspio. Ipak, Leon X. poslao je 30 000 dukata za obranu od Turaka.

Laudato.hr, 12.12.2019.