6. siječnja: BOGOJAVLJENJE: MUDRACI S ISTOKA KOD ISUSA

702

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: “Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.” Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: “U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj – Izraela! Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: “Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.” Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju (Mt 2,1-12).

________

Bogojavljenje je blagdan sveopćeg poslanja Crkve. Dolazak Mudraca u Jeruzalem je znak okupljanja svih rasa i naroda oko Krista u jedan te isti narod, Božji narod. Na današnji dan je Bog po zvijezdi prethodnici objavio rođenje svoga Sina Jedinorođenca, a mi smo ga upoznali svjetlom vjere.

Na ovaj blagdan događa se otajstvo rođenja Sina Božjega u Betlehemu, on izlazi iz svoje skrovitosti. Samo je mali broj ljudi do tada bio na neki način uvučen u ta buduća zbivanja: Marija i Josip, kao i pastiri. Taj veliki događaj koji se dogodio na Zemlji, mnogima nije bilo dano upoznati , tek su anđeli u nebu o tome znali, slavili i veličali Boga zbog njegove Ljubavi i Milosti prema ljudima.

U jednom izvjesnom vremenu dogodilo se da su mudri, bogati i moćni ljudi s Istoka, dakle «Sveta tri kralja» , odlučili potražiti dijete Isusa. I bili su vođeni ka Djetetu jednim čudesnim nebeskim znakom – jednom zvijezdom koja im se pojavila. I budući da su bili učeni i s iskustvom u promatranju kretanja nebeskih tijela, mogli su taj znak i protumačiti ispravno: Kraljevsko dijete se rodilo na spas svijeta, i to je moralo biti u židovskoj zemlji.

I nisu žalili niti truda, niti vremena ovi plemeniti ljudi i uputiše se sa svojom pratnjom u pravcu Jeruzalema. Nadali su se tamo pronaći Novorođenoga Kralja židovskog. A iznenađenje je bilo veliko kad su saznali da tamo nitko ništa ne zna o novorođenom Djetetu Mesiji. Niti Herod, silnik, od Rima podržavani vladar, također ništa nije znao. I zato je bio silno uzbuđen kad je saznao za taj događaj i odmah je naredio da se ispita točno mjesto Isusovog rođenja. I kad je saznao da se mjesto zove Betlehem, s prikrivenom zlom namjerom poslao je mudrace u tom smjeru. Oni su ga trebali informirati čim pronađu Dijete. I on sam bi rado došao i poklonio se pred Djetetom. A zapravo je namjeravao ubiti mogućeg rivala.

Kako je dojmljiva vjera ovih mudraca sa Istoka! Na svom putu nisu imali nikakvu sigurnost, osim zvijezde koja je u njihovim srcima održavala nadu. Nisu se dali zaslijepiti sjajem Herodovog dvora, nego su nastavili dalje dok nisu našli Dijete kako leži povijeno u jaslicama. I njihova vjera niti jednim trenom nije bila poljuljana, nego se baciše na koljena i iskazaše počast Bogu i Kralju koji pred njima ležaše. Donijeli su mu najdragocjenije što su imali: zlato za Kralja, tamjan za pravog Boga i mirnu kao znak njegove ljudskosti, predznak njegovog ukopa.

Ovim darovima darovaše mudraci sami sebe, svoje srce, svoj život ovom čudesnom Djetetu, koje je došlo promijeniti tok povijesti. Bili su spremni vratiti se s Radosnom viješću da su pronašli onog kojeg su čitav život tražili. Svoju nadu ubuduće će upravljati u nebo, jer savršenstvo dolazi od Boga koji će ih nakon njihove smrti primiti k sebi.

Ne mogu li i nas ovi mudri kraljevi potaknuti da i sami u svim previranjima našeg života nikada ne zaboravimo tražiti Dijete Isusa? Oni nas upućuju da i sami svoju zvijezdu e slijedimo, onako kako nam u našoj savjesti osvjetljuje pravi put. Za nas treba biti jedino važno: Tražiti Istinu o Bogu i Spasitelju i nje se pridržavati. Boga i Kralja tamo moliti gdje ga možemo naći. Na poseban način nam je čovjekom postali Sin Božji prisutan u svojoj Riječi i u svome Sakramentu svete Euharistije. Dođimo i tamo mu se zajedno s Marijom i Josipom i pastirima pomolimo. Pokleknimo zajedno s mudracima s Istoka koji sve donesoše što imadoše. Darujmo i mi sami Isusu sve što imamo – naše svakodnevne patnje i grijehe!