14. veljače: 6. NEDJELJA KROZ GODINU B

282

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dođe k Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: “Ako hoćeš, možeš me očistiti!” Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: “Hoću, budi čist!” I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi riječima: “Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.” Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud. (Mk 1,40-45).

_________

Guba je u Isusovo vrijeme značila dvostruku nesreću. Prva je bila sama bolest, a druga, da su po Mojsijevom zakonu ti bolesnici bili izopćeni iz ljudske zajednice. Možemo zamisliti, kako im je bilo pri srcu.

Tom Mojsijevom zakonu se ne smijemo čuditi. U gradu, gdje živim, je bolnica, koja ima uz ostale odjele i odjel za zarazne bolesti. Vrata u nj su zaključana i korisnici mogu razgovarati s posjetiocima samo kroz prozor ili preko ograde.

Gubu kod nas ne poznajemo. Ali ne možemo reći, da kod nas nije bilo izopćenih. Star je i bolestan, neka ide u dom. — Loš je učenik, s njime razgovaramo samo s visoka. — U bivšem sistemu bio je neki obrtnik, osumnjičen zbog protudržavne djelatnosti i zatvoren. Novine su cijelom slučaju dale veliki publicitet. Žena i kći su dan i noć plakale, jer su ih u službi i u školi izbjegavali, kao da su zaražene. Dokazalo se, da je optužba bila neistinita, ali sumnja je na obitelji .i dalje ostala — S kakvim očima gledamo i s kakvim srcem prosuđujemo rastavljene, samo sudski vjenčane, nekršćane, nevjernike, doseljenike, ljude s nižom naobrazbom i s tankom kovertom?

Isus nije ukidao Mojsijevih propisa glede gubavaca, ta znao je, da su potrebni. Nije odobravao grijehe, niti izjavljivao, da je zlo dobro. Ali prema ljudima, koji su bili tako žigosani i izopćeni, imao je jedinstven odnos. Gubavca u današnjem Evanđelju dotaknuo je i ozdravio. S onima, koje je javnost smatrala grešnicima, jeo je i pio. Gulikožu Mateja, pohlepnog Judu, sablažljivog Petra, sumnjičavog Tomu i slične je pozivao sa sobom i neke između njih načinio čak apostolima. Družio se s jednostavnima, pomagao gluhima, slijepima, hromima i sakatima. Konačno se na križu poistovjetio s patnicima, odbačenima i osuđenicima. Time je dokazao, da u Njegovim očima nije nitko odbačen i da iz naručja Božje ljubavi nije nitko izopćen. Naprotiv, ljudski izopćenici su često puta Božji izabranici.

Ako nam je teško sve to prihvatiti i razumjeti, neka nam ne bude teško o svemu tome barem razmišljati. – Amen.