9. svibnja: 6. VAZMENA NEDJELJA B

423

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge” (Iv 15,9-17).

________

Netko se negdje ovako ispovijedao: »Ljudi oko mene, čak i moji najbliži, su mi prigovarali: Zašto si takav? Obrati se, poboljšaj se, s tobom nije moguće živjeti! Imali su pravo. Bio sam osjetljiv, tvrdoglav i neprilagodljiv. Znao sam, da sam takav, htio sam se promijeniti, ipak mi nije uspjelo. Ali jednoga dana mi je jedan od njih rekao: Takvoga, kakav jesi, volim te. I gle čudo: postao sam drugačiji, promijenio sam se, poboljšao sam se. Ljudi su me počeli više voljeti, a ja njih. Čemu to pripisujem? Činjenici, da sam bio prihvaćen.«

Isus je cijelo vrijeme javnog djelovanja apostole poučavao i odgajao. Otkrivao im je tajne nebeskog kraljevstva, a ujedno je klesao njihove značajeve. U Evanđelju ne manjka prizora, koji dokazuju, koliko pokuda su doživjeli učenici uz to klesanje.

A današnji odlomak nam prikazuje Isusa u drugačijem svjetlu. S apostolima je prije svoje smrti posljednji puta zajedno. Iako dobro zna, da ni izdaleka nisu dorasli zadacima, koji ih čekaju; iako unaprijed vidi njihovo bijedno ponašanje u slijedećim danima, ipak ih voli. Ne grdi ih, ne predbacuje im, nego ih priprema takve, kakvi jesu, i iskazuje im veliko povjerenje.

Najprije im iskreno i jednostavno kaže, da ih ljubi istom ljubavi, s kojom ljubi Otac Njega i On Oca. Apostoli neka se trude ostati u toj ljubavi.

Ta ljubav stvara između Njega i apostola odnos prijateljstva. »Ne zovem vas više slugama … zovem vas prijateljima.« Gdje je ljubav, tamo se odnos gospodar — sluga mijenja u odnos prijatelj — prijatelj. Tako će odsada biti izr među Njega i apostola.

To prijateljstvo rađa posebne plodove. Jedan od njih je ljubav među apostolima. »Ljubite se među sobom!« Drugi je u tome, da će plodovi te ljubavi ostati, kada će sve proći: »Vaš plod ostaje.«

Činilo se, da učenici neće dorasti velikim zadacima, koji su ih čekali. A kasnije su se odlično ponijeli. Sigurno također zato, jer su se osjećali prihvaćeni od Isusa; jer im je unatoč svim nedostacima iskazivao posebno povjerenje.