18. srpnja: 16. NEDJELJA KROZ GODINU B

187

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Uto se apostoli skupe oko Isusa i izvijeste ga o svemu što su činili i naučavali. I reče im: “Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, i otpočinite malo.” Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo pa nisu imali kada ni jesti. Otploviše dakle lađom na samotno mjesto, u osamu. No kad su odlazili, mnogi ih vidješe i prepoznaše te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i pretekoše ih. Kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira pa ih stane poučavati u mnogočemu (Mk 6,30-34).

_______

Dogodilo se, da je mladi kapelan usred bijela dana zadrijemao za volanom i zaletio se u drvo uz cestu. Onesvještenog su ga izvukli iz razbijenog vozila. Kroz nekoliko dana izdahnuo je u bolnici.

Oni, koji su ga poznavali, znali su govoriti, da je bio gorljivi dušobrižnik i vrlo cijenjen. Malo je jeo, malo spavao, dosta je radio, molio i činio pokoru. Usred noći je ustajao, odlazio u crkvu i tamo molio krunicu i križni put. Kada su mu savjetovali, neka u svim tim stvarima bude umjeren, obično je znao reći: Dok smo na svijetu, moramo moliti i raditi. Počivat ćemo u nebesima.

Nemamo prava suditi riječi i djela toga svećenika. Imao je svoju savjest i po njoj se ravnao. Ali po mudrosti, koju nam Bog daje, takvo ponašanje pojedinca ne može biti mjerilo, koje vrijedi za sve.

Biskupi posvećuju mlade svećenike zato, da živi i zdravi po župama navješćuju Evanđelje i dijele sakramente. Budući da je taj posao naporan, potrebni su čvrsti, odmoreni i zadovoljni ljudi. Spomenuti kapelan je sa trideset godina »otišao u nebesa počivati«, ali iza njega je ostalo u biskupiji jedno svećeničko mjesto ispražnjeno, jedna župa nepopunjena, toliko i toliko vjernika bez svećenika.

Evanđelje nam pripovijeda, kako je Isus poslao apostole navješćivati Božje kraljevstvo. Kada su se vratili, puni dojmova su pripovijedali, što su sve doživjeli. Isus ih je slušao, a zatim odveo u samotni kraj s porukom, neka se odmore.

Ta preporuka vrijedi i danas za svakoga, koji marljivo i svjesno radi. Također za svećenika. Pravilnije je noću spavati u postelji, nego danju zadrijemati za volanom. Bolje je poštivati zakonitosti, koje je Stvoritelj položio u našu narav, nego riskirati, da će nas onesvještene izvući iz razbijenog automobila.