31. listopada: 31. NEDJELJA KROZ GODINU B

241

Čitanje svetog Evanđelja po Marku.

U ono vrijeme: Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca koji je slušao njihovu raspravu. Vidjevši da im je dobro odgovorio, upita ga: “Koja je zapovijed prva od sviju?” Isus odgovori: “Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!” “Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.” Nato će mu pismoznanac: “Dobro, učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga  više je nego sve paljenice i žrtve.” Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: “Nisi daleko od kraljevstva Božjega!” I nitko se više nije usuđivao pitati ga (Mk 12,28-34).

___________

Već na početku današnjeg Evanđelja nailazimo na riječ zapovijed.

Mnogom današnjem čovjeku ta je riječ odbojna. Tko i kojim pravom će mu netko zapovijedati ili zabranjivati? Slobodan je i ni od koga se ne da sputavati.

Govorilo je vino u bačvi: Hrastove daske i željezni obruči me sputavaju. To si ne dozvoljava. Želim biti slobodno. Uprlo se o stijenke i daske su popucale. Plemenita tekućina počela je curiti na tlo i miješati se sa zemljom. Vino se pretvorilo u zaudarajuću blatnu kaljužu. A bilo je namijenjeno za svadbenu gozbu i za oltar. A što je dovelo tako daleko? Nepromišljeni zahtjev za slobodom. Zaboravilo je, da mu daske i obruči upravo time, što ga sputavaju, čuvaju zdravlje i njegovu plemenitost.

A što nam današnje Evanđelje zapovijeda? Ljubav prema Bogu i bližnjemu. Na ta dva stupa oslanja se sve ostalo.

Nema dugo tome, kako je u jednom na naših dnevnika poznati novinar raspravljao, kako nas neprestano tuče devalvacija novca. Nastavio je, da nas još više tuče devalvacija moralnih vrednota. Oboje je tim presudnije, jer je međusobno povezano i neobuzdano se širi. U našem društvu sve više zaudara, napisao je, sve manje vrijedi poštenje, marljivost, osobna odgovornost, osjećaj za zajedništvo, jer ljudi sve manje cijene istinu, pravdu, vjernost; jer ne ispunjavaju preuzete obaveze…

Spomenuti novinar nije dalje ispitivao, što nas je dovelo tako daleko. Gdje se nalazi uzrok devalvacije nabrojenih i još nebrojenih moralnih kreposti? Ako bi se pitao možda bi došao do zaključka, da te vrednote zato među nama gube cijenu, jer smo odbacili njegovo vrhovno počelo – Boga. Zašto smo ga odbacili? Jer smo mislili, da nas sputava. A uistinu nam je čuvao zdravlje i plemenitost.

Iz vrhovnog počela svih vrednota izlaze obje zapovijedi koje proglašava Isus u današnjem Evanđelju. Ako se budemo držali tih dviju, ljubiti Boga i bližnjega, s njima će nam se vratiti i poštenje, marljivost, osobna odgovornost, osjećaj zajedništva i sve druge vrline.

Tada će prestati zaudarati. Vino će biti i za goste i za oltar.