26. lipnja: 13. NEDJELJA KROZ GODINU C

286

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu. I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijsko selo da za nj priprave. No ondje ga ne primiše, jer je bio na putu u Jeruzalem. Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: “Gospodine, hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?” No on se okrenu i prekori ih. I odoše u drugo selo. Dok su išli putem reče mu netko: “Za tobom ću, kamo god ti pošao.” Reče mu Isus: “Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin čovječji nema ni gdje bi glavu naslonio.” Drugome nekom reče: “Pođi za mnom!” A on će mu: “Dopusti mi da prije odem i pokopam oca.“ Reče mu: „Pusti, neka mrtvi pokapaju svoje mrtve, a ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje.“ I drugi reče: „Za tobom ću Gospodine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa svojim ukućanima.“ Reče mu Isus: „Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag, nije prikladan za kraljevstvo Božje“ (Lk 9,51-62).

_______

Pred Isusom su tri mlada čovjeka, koji razmišljaju, da li da idu za Njim. Isus im se raduje, stavlja na kušnju njihovu spremnost i sposobnost. Prvome otvoreno reče da je ponekad lisicama i pticama bolje nego Njegovim učenicima. Ciljao je na događaj prošle večeri, kada im je samarijsko selo uskratilo prenoćište.

Druga su se dvojica sama ponudila, ali su pri tom postavila neke uvjete. Idemo za Tobom, ali… Isus obojici jasno reče: Ako ćete ići za Mnom, nema nikakvog ali. Kolebljivce ne trebam.

I svi oni, koji se danas odlučuju za svećeničko zvanje, ne smiju biti kolebljivci. Moraju pokazati dovoljnu mjeru odlučnosti.

Moraju računati na teološki studij, koji traje do šest godina. Tko bi htio u bogosloviji sve raditi, samo ne učiti, nije sposoban. – Treba računati na zajednički život u sjemeništu, gdje se zahtijeva red i duhovno oblikovanje. Kakav ćeš biti svećenik, čime ćeš druge duhovno hraniti ako tebi samome duhovnost ne miriši? – Moraš računati na celibat, kojeg je Crkva postavila kao uvjet za službeno svećeništvo. Ako neko jedva čeka, da bi Crkva ukinula celibat, taj nije spreman. – Kad postaneš svećenik, djelovat ćeš pod biskupskim vodstvom i u kraju, kamo će te on poslati. Živjet ćeš od svoga rada, od dobrih ljudi i od vjere u Božju providnost. – Tko sve to ne razumije, sličan je onome iz Evanđelja, koji je prihvatio plug i osvrtao se unatrag. Isus mu je rekao, da nije spreman.

Što ćeš imati, ako se pokažeš spremnim i odlučiš se? Imat ćeš svijest. da radiš nešto najveće i najvažnije na svijetu. Rudar kopa ugljen, da se ljudi mogu grijati, glazbenik sastavlja melodiju, da je ljudi mogu pjevati, a ti ćeš posegnuti u ljudska srca i zajedno ih s Isusom mijenjati. Ljudima ćeš pomagati, da budu manje vukovi i više dobri ljudi, manje zli i više dobri, manje grešni i više sveti.

Zar je to malo?