27. rujna: UZ 110. OBLJETNICU ROĐENJA GAREVAČKOG ŽUPNIKA THONA

784

Graditelj garevačkog župnog stane i crkve preč. MIJO THON rodio se prije 110 godina, 27. rujna 1912. u Bijeljini. Sjemenište pohađa u Travniku, a bogoslovne nauke u Sarajevu, gdje je zaređen za svećenika 28. ožujka 1936. U kolovozu iste godine imenovan je župnikom na Čemernu gdje ostaje do listopada 1939. U Radunicama je župnik od listopad 1939. do svibanja. 1944., a potom župnik u rodnoj Bijeljini (1944.-1946.), nakon čega je dospio u zatvor u Zenici (1946.-1949.). Nakon robije bio je župnik u Solakovoj Kuli (4.6.1949. -1950.), Bijelom Brdu (1951.-1957.), Modriči (1957.-1975.) i Garevcu (1975-1978.). Dekanom Doborskog dekanata imenovan je dva puta: 10.12.1958. i 29.1.1972. Godine 1978. umirovljen je, ali je nastavio pastoralno djelovati u biskupiji Rottenburg-Stuttgart u Njemačkoj. Umro je u župnom uredu u Uigendorfu, na jugozapadu Njemačke.

Mijin otac Ivan bio je po zanimanju zidar, pa je uz oca i sin naučio zidati što mu je dobro došlo u njegovom pastoralnom djelovanju. U Čemernu je sagradio župnu kuću, a u Radunicama podigao prvu školu na tome području. U Modriči popravlja i preuređuje župnu kuću i crkvu. U Garevcu je god. 1963. preuredio kuću Marka Andrića (Ronđoša) u vjeronaučnu prostoriju koja će ujedno poslužiti i za bogoslužje. Tri godine kasnije za vjerničke potrebe Garevljana koristit će gospodarsku zgradu na posjedu Ante Križića (Bekčića)  – uz Bonin posjed -, koja je jednom i nadograđena. Ta je bogomolja morala ustupiti mjesto zvoniku garevačke crkve koji je podignut u njezinoj blizini.

God. 1970. počeli su radovi na podizanju župne kuće u Garevcu koja je u kratkom roku bila privedena kraju, a onda su dana 7. studenog 1972. g. otpočeli radovi na izgradnji nove župne crkve prema nacrtu arhitekta Alberta Marie Lehra iz Freiburga. Prvih mjeseci izgradnje crkve znalo se dnevno naći na gradilištu i do 200 dobrovoljaca, muškaraca, žena i djece o čemu je nekoć pričao preč. Thon, a zabilježila „Vrhbosna“. Podizanjem zvonika u blizini crkve preč. Thon je gradnju priveo kraju, a ubrzo nakon toga povukao se u mirovinu.