15. siječnja: 2. NEDJELJA KROZ GODINU A

246

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: “Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!” To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene! Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.” I posvjedoči Ivan: “Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: “Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.” I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji” (Iv 1,29-34).

_________

U novije se vrijeme primjećuje jedna značajna stvar: Lik Isusa iz Nazareta, njegov život i njegovo djelo, sve snažnije stupa u središte zanimanja ljudi. Ima ljudi, ovisnih o drogi, koji nakon upoznavanja Isusa započinju novi život. Govore da vjera u Isusa i život za njega opet vraća smisao njihovu životu. “Isus je najbolje utočište.”

I kao ličnost književnih i filmskih ostvarenja, Isus se također pojavljuje kao nositelj raznih uloga (Jesus Christ Superstar…). Filozofi pišu o Isusu, čak i marksisti. Isus i njegovo djelo žive ne samo kao povjesni podatak i sjećanje, nego u punom značenju za nas ovdje i sada.

Pri pobližem promatranju otkriva se, naravno, ono što pobuđuje zanimanje za Isusa izvan crkava i kršćanske vjere. To je prije svega Isus kao uzor-čovjek. Isus je prijatelj koji ljubi, odvjetnik siromašnih i odbačenih, kritičar postojećega, društveni revolucionar. A je li to Krist kršćanske vjere? Tko je Krist za nas? kako on sam sebe shvaća? Već je Isus postavio to pitanje apostolima: “Za koga me ljudi drže?” Ivan je još ranije odgovorio na to pitanje: “On je Jaganjac Božji, ispunjen Božjim Duhom, Mesija.”

Tko je Krist za nas?

Biblija odgovara: Isus je Sin Božji. Što nam danas znači to: Isus Krist je Sin Božji? Jedno je već prorečeno: radi se o tajni vjere kao što je i čudo euharistije, koje jest i ostaje “tajna vjere” budući da ograničeni ljudski duh ne može nikada dosegnuti beskonačnoga Boga niti ga može obuhvatiti. Zato ćemo pitati Sveto pismo. Ono je Božja riječ svakomu tko joj se otvori u vjeri. Usto ćemo promatrati Isusa iz Nazareta, njegovu riječ i ponašanje.

Isusova je poruka bila sasvim ispunjena dolaskom kraljevstva Božjega, Božjom ljubavlju koja je pomagala i spasavala ljude. Isus je Boga trajno nazivao svojim i našim Ocem te pokušavao u bezgraničnoj poslušnosti ispunjavati Očevu volju.

Međutim, Isus nije govorio samo o Božjoj vlasti, nego nam je u svom djelovanju objavljivao kraljevstvo Božje liječeći bolesne, oslobađajući grešnike i u susretu sa svim ljudima bez ikakvih predrasuda, Svjestan je samoga sebe i zna: ja zastupam Boga. Isus, dakle, radi kao onaj koji zastupa Boga. I u slobodnom predanju svoga života objavio je kao nedužni među grešnicima najdublju i posljednju Božju tajnu: “Bog je ljubav”.

Najveće čudo Božje ljubavi je uskrsnuće Isusa od mrtvih. Sin živi kod Oca u Duhu Svetom. I kao sinovi i kćeri Božje, pozvani smo na sudjelovanje u tom životu za vječne vjekove.

Krist nam je otkrio tko je Bog: On je ne proračunati niti zastrašujući Bog, nego Bog pun ljubavi i dobrote: Bog ima srce za sve ljude: Isus je to srce.

Ako priznamo da je Isus za nas Božji Sin, pronaći ćemo odgovor na svoje najdublje čežnje. Na čežnju svoga srca za beskonačnom ljubavlju, za životom što smrću ne prestaje. Isus je odgovor na našu čežnju za otkupljenjem od grijeha i za posljednjim smislom patnje, bolesti i smrti.

Bog nas je po Isusu otrgnuo iz vlasti tame i uveo nas u kraljevstvo svoga ljubljenoga Oca. Naš odgovor na to može glasiti: Da, Gospodine, vjerujem u Isusa Krista, tvoga Sina, našega Gospodina. Zahvaljujem ti za bezgraničnu ljubav!