17. prosinca: 3. NEDJELJA DOŠAŠĆA A

135

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok, da posvjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego – da posvjedoči za svjetlo. A evo svjedočanstva Ivanova.

Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: »Tko si ti?«, on prizna; ne zanijeka, nego prizna: »Ja nisam Krist.« Upitaše ga na to: »Što dakle? Jesi li Ilija?« Odgovori: »Nisam.« »Jesi li Prorok?« Odgovori: »Ne.« Tada mu rekoše: »Pa tko si, da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?« On odgovori: Ja sam glas koji viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji! – kako reče prorok Izaija.

A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: »Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?« Ivan im odgovori: »Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.» To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio (Iv1,6-8.19-28).

___________

Ivan dođe kao »svjedok, da posvjedoči za Svjetlo, da svi vjeruju po njemu.« Ivan je iščekivani Mesija, Spasitelj, a tajanstvena osoba koja dolazi iz njega, za koju svjedoči, jest Onaj koji jest, putokaz, Svjetlo, Istina, Put i Život, Otkupitelj svijeta, koji odnosi »grijeh svijeta«.

Ivan je karizmatički svjedok, duboko u povijest uronjen. Nije to svjedočanstvo otkrio svojim istraživanjem već po znaku koji mu je Bog dao. Zato je potrebna vjera. On je svjedok te vjere.

Koje je Ivanovo svjedočanstvo? Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: »Tko si ti?« On »prizna; ne zanijeka, nego prizna«: »Ja nisam Krist« – obećani Mesija kojega očekuju; niti Ilija koji ima doći prije suda; ni Prorok onaj konačni. On je samo »glas koji viče u pustinji: Poravnite Put Gospodnji!«

Zašto onda krsti, pitaju ga. Ivan otkriva tajanstvenu osobu i svjedoči za nju: Krstitelj krsti vodom. »Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, komu je nisam dostojan odrješiti remenje na obući.« Dakle, niti ono što čini najniži sluga svome Gospodaru. Tajanstvena osoba je već tu, on je »Riječ-Bog tijelom postala.«

Pozvani smo da budemo svjedoci Isusa Krista. Ivan evanđelist razbija lažno poimanje mesijanizma, kao ljudsku veličinu, kao teoretičara bratstva među ljudima, kao čudotvorca. Moramo svjedočiti da je Isus doista Svjetlost svijeta, Put, Istina i Život. Morali bi biti poput prve Crkve svjedoci živi i poletni. Svjedocima ne smeta progonstvo. Naprotiv ona pospješuju da se Evanđelje brzo proširi do kraja zemlje.

  1. L. King kaže: ne smijemo biti termometri koji mjerimo samo stanje u svijetu, već termofori koji šire oko sebe toplinu, istinu, život.

Naši biskupi su kao misao vodilju za drugi posjet pape Ivana Pavla II. godine 1998. uzeli motiv: »Bit ćete mi svjedoci!« Papa uzima tu misao i kaže: Svjedoci kao bl. Alojzije Stepinac. »On je službu naviještanja Evanđelja ispunio prije svega svojom patnjom za Crkvu, a svoju poruku vjere zapečatio smrću. Draža mu je bila tamnica nego sloboda, i to samo zato da bi obranio slobodu Crkve i njezino jedinstvo. Nije se strašio okova kako ne bi bile okovane riječi Evanđelja.«

Da, budimo svjedoci ljubavi prema svakom čovjeku, zračeći oko sebe dobrotu, radost i mir u ovom adventskom vremenu.