21. siječnja: 3. NEDJELJA KROZ GODINU A

179

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: “Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!” I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče im Isus: “Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!” Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim (Mk 1,14-20.

__________

Odmah na početku Markova Evanđelja čujemo kratku formulu Isusove Radosne vijesti: “Vrijeme se ispunilo, kraljevstvo Božje je blizu. Obratite se i vjerujte Evanđelju!” U ovo malo riječi on je sažeo sve. U ovom Isusu iz Nazareta Bog sam dolazi k nama da bi izliječio zemlju. Bog to želi – ali ne bez nas. Njemu su potrebni suradnici: ljudi koji će surađivati s njime, koje će on promijeniti. Isus ne traži ljude koji će mu se diviti, nego stvarne sljedbenike. Tako kratka formula njegova Evanđelja postaje poziv da ga se slijedi. Kakva je snaga izlazila iz njega da ljudi ostavljaju sve i njega slijede. To je sigurno jedno od najvećih čudesa da ovi ribari s Genezaretskog jezera ostavljaju sve i svoj život orijentiraju prema Isusu.

Središte ovog novog nauka nisu nikakve apstraktne katekizamske rečenice, nego sam Bog i Isusov osobni odnos s Bogom koji je on pokazao svojim slušateljima. Isus je govorio s Bogom kao što govori dijete sa svojim ocem. Svi koji su ga slušali osjećali su: ovaj je čovjek povezan s Bogom. To je razlog za promjenu zanimanja, razlog da ga se slijedi. Nažalost, ima mnogo ljudi koji o religiji, o Bogu i o Crkvi ne žele ništa znati.

Osim toga, nasljedovati Isusa danas često znači ići teškim putom, odreći se poznanika i prijatelja, znači biti ismijavan i izrugivan. Isus ne dopušta nikakvu sumnju o tome da je apostolska služba povezana sa žrtvama; samo tako ona će donijeti plodove. Radosna vijest o Isusovu uskrsnuću je nedjeljivo povezana s križem. Koliko ljudi i danas stoji pred ovim teškim izborom. Mnogi oklijevaju, drugi potiskuju poziv Božji, mnogi opet uopće ne reagiraju.

Međutim, za Isusova učenika je važno sada se odlučiti, kao što su učinili ribari na Genezaretskom jezeru. Odgovoriti na Isusov poziv i njegov zahtjev nije nimalo lako. To se ne može ostvariti redovitim nedjeljnim odlaskom u crkvu, Nasljedovanje Isusa je ili radikalno, što znači da ono mijenja čovjeka u njegovu korijenu ili nije nikakvo. Isus nas sve poziva na to kad u današnjem Evanđelju kaže: “Dođite, slijedite me!”

Mnogi su tijekom stoljeća slijedili ovaj Isusov poziv. I danas ima vrlo mnogo angažiranih kršćana koji u različitim skupinama rade za bolji svijet. Oni su iz uvjerenja, a ne za novac, u današnjem svijetu postali svjedoci Isusove Radosne vijesti. Njima je stalo da ljude privuku bliže Bogu. Isus nam postavlja pitanje: Tko sam ja za tebe osobno? Ovo pitanje ne može zaboraviti nitko tko se nada istinskom zajedništvu s njime. Na putu za Jeruzalem, na putu prema križu Isus nam je svojim životom stavio pred oči znak njegova nasljedovanja.

Čovjeka ne čini jakim ono što pojede nego ono što probavi. Bogatim nas ne čini ono što dobijemo nego ono što uštedimo; ne ono što pročitamo nego ono što zadržimo u glavi. Pravim kršćanima ne čini nas ono što propovijedamo nego ono što činimo. Nedjeljno evanđelje s Isusovom propovijedi o kraljevstvu Božjem, kao i poziv prvim učenicima su i za nas poziv da ga slijedimo, a to znači da se zaljubimo u Boga, Oca Isusa Krista – sa svim posljedicama što iz toga proizlaze.