25. veljače: 2. KORIZMENA NEDJELJA B

178

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju.

U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: “Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.”

Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: “Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!” Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: “Ustanite, ne bojte se!” Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama.

Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: “Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.” (Mt 17,1-9)

________

Isus je na putu u Jerusalem gdje će biti teško mučen i prikovan na križ. Na tome putu «uzašao je na goru» a sobom je poveo Petra, Ivana i Jakova, koji će kasnije posvjedočili vjerodostojnost njegova preobraženja, u smislu starozavjetne odredbe: «… neka presuda počiva na iskazu dvojice ili trojice svjedoka« (Pnz 19,5). Njegov uzlazak na goru podsjeća nas na Mojsijevo uspinjanje na goru Sinaj. Tim iskazom evanđeoski pisac želi reći da je Isus drugi Mojsije. Gora pruža svim putnicima potrebni mir i sabranost u molitvi. O kojoj je gori ovdje riječ, nije nam poznato. Jedni su mišljenja da je to gora Tabor, dok drugi vele da je to brdo Hermon. I dok je Isus molio izražaj njegova lica se promijenio što su i njegovi pratioci mogli izbliza promatrati. Ta je promjena Gospodinova lica Očev odgovor na njegov molitveni vapaj za snagu u trenucima patnje i za jačanje vjere svojih učenika. Njegova je odjeća zablistala sjajem, a evanđelist Matej veli da je njegov lice bilo sjajno poput sunca. I odjednom se Isus našao u razgovoru s Mojsijem i Ilijom, predstavnicima starozavjetnog zakonodavstva i proroštva; obojica su igrali vodeću ulogu u starozavjetnoj objavi. Evanđelist ne spominje po čemu su ih učenici prepoznali.

O čemu što su razgovarali predstavnici Staroga Saveza s Isusom? Evanđelist Marko to ne navodi dok evanđelist Luka veli da su razgovarali o Kristovoj muci i smrti. Mojsije i Ilija ukazali su Kristu na sva starozavjeta proroštva koja se odnose na njegovu patnju i smrt, a taj bi mu razgovor trebao biti okrepa na predstojećem križnom putu. Krist je u tome trenutku gledao pred sobom trnoviti put na Golgotu. I ne samo to: Predstavnici Starog Saveza potvrđuju da je spasenje jedino moguće u Isus Krist; pa su i njima upravljene riječi: «Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni» (Iv 14,6). Petra i njegove drugova bijaše svladao san u trenutku kada je Isus bio uronjen u molitvu, primjećuje evanđelist Luka u svome izvještaju, dok to druga dvojica evanđelista Matej I Marko ne spominju. Kada se probudiše ugledaše dva čovjeka koji stajahu uz njega. Zašto evanđelist Luka spominje san Kristovih pratioca? Da li želi reći da je čovjek slab da bi Isusa uistinu mogao pratiti, preslab da bi mu mogao pomoći u njegovom otkupiteljskom djelu? Ili možda misli na Abrahama kome se Bog objavio poslije tvrdog sna te da su apostoli u sličnom položaju kao Abraham?

Izgleda da su se učenici probudili tek kada je razgovor Učitelja i predstavnika starog saveza bio pri kraju. A kada su se željeli rastati s Isusom reče mu Petar: Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.”

Učenici žele tu ostati i disati zrak vječnosti, u nebeskoj jasnoći živjeti daleko od svih nesuglasica, svađa i križeva, živjeti trenutke preobraženja… Tri sjenice želi podići kakve su pravili Židovi u Jerusalemu i u polju o blagdanu Sjenica, blagdanu zahvale za žetvu ali i spomena na vrijeme u pustinji i putovanja u zemlju obećanja nakon izlaska iz egipatskog sužanjstva.

I dok je tako govorio, “svijetao ih oblak zasjeni.” «Oblak» u biblijskom rječniku označuje Božju prisutnost. Glas s neba progovori svjedocima: “Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!” Isus je na putu u smrt kome je Otac u molitvi priopćio da treba nastaviti taj put jer je to njegova volja. On je Očev ljubljeni Sin i Izabranik te ga učenici trebaju slušati.

Događaj na gori preobraženja želi potaknuti učenike da slušaju Isusa ne samo u trenucima nebeskog blaženstva nego i onda kada će se na cijelu zemlju nadviti crnilo Velikog petka.

Današnje Evanđelje nam želi reći da i nas očekuje preobraženje u vječnosti, a predokus toga blaženstva nam je objavio Krist na gori. A da bi to i postigli moramo ostati trajno povezani s Ocem nebeskim u molitvi, slušati njegova Izabranika Isusa i biti pripravni s njime poći u muku.