28. travnja: 5. VAZMENA NEDJELJA B

80

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu.

U on vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: “Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici“ (Iv 15, 1-8).

________

Jedan slovenski pjesnik izdao je prije nekoliko godina zbirku s naslovom »Pod znakom kuge«. Puna je razmišljanja o našoj sudbini, o našim iščekivanjima i traženjima, nadanjima i očajanjima, o sjetvama, koje izgledaju uništene, i o željama, koje ostaju neostvarene. Na kraju svega čeka nas osamljenost i zapisanost ništavilu. Da li zaista osamljenost i zaista zapisanost ništavilu?

Nismo svi pjesnici, ali najvjerojatnije svi doživljavamo isto. Kada si se susretao s tisuću ljudi, kada si s njima progovorio tisuću riječi, napunio uho s tisuću melodija i razočarao srce s tisuću neuspjeha, na kraju se vratiš u sebe, nađeš se sam i postane te strah.

Nama kršćanima odgovara na tu postojeću tjeskobu riječ vjere. Cijelo Evanđelje je puno te riječi. Jedva da je igdje ljepše izrečena, kao u današnjem evanđeoskom odlomku. »Ja sam trs, vi loze«, veli Isus,. »Tko ostane u meni i ja u njemu, donosi obilan plod. Ostanite u meni …«

S ovom svakome razumljivom prispodobom Isus najprije govori da nismo sami, izgubljeni negdje u bezdanu svemirske sudbine, koja bi se s nama igrala. S Njime smo i On je s nama. On, koji je Stvoritelj vremena, prostora i sudbina. U Njemu nije nitko izgubljen, nitko prepušten slučaju, nitko plijen besmislenog ništavila.

Ta povezanost s Isusom mnogo je veća nego povezanost žarulje s električnom ili radijskom toplanom. To je povezanost sa Životom. Životni sok trsa — Isusa pretače se u nas mladice. Daje nam rast i osobnu toplinu, daje osjećaj intimnosti s Njime, daje svijest prijateljstva i povjerenja dvojice, koji su uronjeni u jednu ljubav. Ta ljubav rađa plod i taj plod ostaje.

Spomenuti pjesnik je na uvodnoj stranici »Znaka kuge« dao otisnuti velikim slovima slijedeće retke:

U spomen i suputnicima za dokaz

da smrtnik može opstati

da duh nadživi pacove!

Ja sam koji sam podnio ovo vrijeme

dao sam na križnom putu

ispod klecala Otkupitelja

na četiri strane spomenika

uklesati tu radosnu vijest

u ovaj crveni kamen

ljudi gore srca — Amen.